Jeszcze większe dyski

Naukowcy IBM odkryli reakcje chemiczne, które pozwolą na nawet stukrotne zwiększenie pojemności twardych dysków i innych systemów przechowywania danych.

Naukowcy z laboratoriów IBM poinformowali o swoich ostatnich odkryciach fizykochemicznych. Dzięki zastosowaniu pewnych reakcji chemicznych i inne systemy gromadzenia danych będą mogły przechowywać nawet 100 razy więcej informacji niż obecnie.

Reakcje te powodują automatyczne ustawianie się w określonym porządku grup atomów na nośniku magnetycznym. Pozwalają też na precyzyjną kontrolę każdej z grup i odległości między nimi. Dzięki zastosowaniu nowej technologii materiały magnetyczne będą miały zdecydowanie lepiej uporządkowaną strukturę wewnętrzną, co pozwoli na łatwiejsze i dokładniejsze odczytywanie mniejszych modułów danych. Każda grupa atomów ma bowiem własną orientację magnetyczną i w zwykłym materiale są one skierowane chaotycznie - po przyłożeniu pola magnetycznego układają się wzdłuż kierunku jego działania i w ten sposób informacja zostaje zapisana np. na twardym dysku czy dyskietce. Aby otrzymać większą gęstość zapisu danych, obszary te, nazwane "nanoparticles", muszą być uporządkowane i mniejsze. Dzięki nowym odkryciom będą one 10 razy mniejsze, co zapewni większe upakowanie informacji na tej samej powierzchni. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości powstaną dyski o gigantycznych pojemnościach.

Naukowcy IBM nie poprzestają na tym i zamierzają osiągnąć granice fizycznych możliwości. Chcą, aby do zapisu jednego bitu wykorzystywać pojedyncze cząstki materiału magnetycznego, a nie tysiąc, jak obecnie. W roku 1999 najlepsze technologie IBM pozwalały na zapis 35,5 mld bitów na 1 cal kwadratowy.