Języki skryptowe do semantycznych stron WWW

Języki skryptowe, które zdominowały projektowanie aplikacji internetowych, będą również stosowane w koncepcji "semantycznego weba".

Firma TopQuadrant wprowadza wizulany język skryptowy SparqlMotion, który ma umożliwić budowanie semantycznych aplikacji webowych przez osoby nie będące programistami. Takie aplikacje mogą integrować źródła danych, uruchamiać kwerendy w odniesieniu do połączonych danych, umożliwiając projektowanie informacyjnych raportów i mashups.

Użytkownicy mogą wykorzystywać takie źródła, jak zasilanie RSS, arkusze kalkulacyjne i bazy danych. W TopQuadrant wykorzystuje się graficzny interfejs użytkownika upraszczający projektowanie aplikacji semantycznych

SparqlMotion ma być dostępny wiosną tego roku w ramach oprogramowania TopQuadrant TopBraid Composer Maestro Edition i TopBraid Live. TopBraid Composer jest narzędziem modelowania, które może być używane do edycji i wykonywania skryptów SparqlMotion. TopBraid Live jest platformą projektowania webowych aplikacji semantycznych, za pośrednictwem której użytkownicy mogą publikować skrypty na WWW.

SparqlMotion opiera się na technologii Adobe Flex. TopBraid Composer Maestro Edition kosztuje 2500USD, TopBraid Live - 16 tys. USD.