Ji - znaczy pismo

W języku japońskim używa się trzech rodzajów pisma. Są to: Kanji, Hiragana i Katakana. Najstarszym z nich jest pismo Kanji (ideogramy), sprowadzone z Chin do Japonii w V-VI wieku. Drugi rodzaj stosowanego w Japonii pisma to Hiragana, które powstało około IX wieku i używane jest do wyrażania słów lub też znajduje pomocnicze zastosowanie w gramatyce, na przykład jako partykuła. Trzeci zaś rodzaj pisma - Katakana - stosuje się dla słów pochodzenia obcego.

W języku japońskim używa się trzech rodzajów pisma. Są to: Kanji, Hiragana i Katakana. Najstarszym z nich jest pismo Kanji (ideogramy), sprowadzone z Chin do Japonii w V-VI wieku. Drugi rodzaj stosowanego w Japonii pisma to Hiragana, które powstało około IX wieku i używane jest do wyrażania słów lub też znajduje pomocnicze zastosowanie w gramatyce, na przykład jako partykuła. Trzeci zaś rodzaj pisma - Katakana - stosuje się dla słów pochodzenia obcego.

Znaki Kanji i Hiragana stanowią 80-90% wszystkich znaków, pozostała zaś ilość to Katakana, alfabet łaciński i znaki arabskie. Japończycy muszą zatem pokonać niemałą trudność, aby poznać współczesny język. Cudzoziemcy bardzo często zastanawiają się, dlaczego Japończycy nie podjęli próby zmiany tak skomplikowanego systemu znaków? Czasami trudno jest to zrozumieć, lecz dla Japończyków ta różnorodność znaków stanowi najdroższy skarb.

Kanji - pismo Kanji

Kanji - pismo Kanji

Hon - książka

Hon - książka

Zu - diagram

Zu - diagram

Ga - grafika, rysunek

Ga - grafika, rysunek

E - obrazek

E - obrazek

Han - druk

Han - druk

Fude - pędzel

Fude - pędzel

Kanji - to znak, pojęcie. Każdy znak Kanji może mieć kilka znaczeń i dopiero z kontekstu całego zdania możemy dowiedzieć się, o które znaczenie chodzi. W Kanji ważne są trzy elementy:

1. forma graficzna pokazująca znaczenie (pismo obrazkowe)

2. dźwięk - fonetyka

3. znaczenie.

We współczesnej pisowni japońskiej forma i znaczenie Kanji pozostały takie same, zmieniła się zaś fonetyka. W pisowni i znaczeniu dawnego i dzisiejszego Kanji nie ma różnicy. Data powstania pisma Kanji nie jest nam znana. Prawdopodobnie ukształtowało się ono 5 tysięcy lat temu. Najstarsze zabytki Kanji, jakie udało się odnaleźć, wyryte są na kości i pochodzą sprzed 15 000 r. n.e. Dzisiaj używa się pisma Kanji w kształcie powstałym 2000 lat temu. W 98 r. n.e. chiński uczony Kyo-Shin opracował słownik znaków Kanji. Zebrał w nim i objaśnił 9555 znaków. Znaki te przeniesione z Chin do Japonii były jedynymi znakami pisanymi aż do momentu, kiedy to Japończycy opracowali własne pismo zwane - Hiragana.