Jutro Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja przypada Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, mające propagować idee społeczeństwa informacyjnego. W tym roku obchody ŚDSI skupione są wokół tematyki przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych.

Komentarz redakcyjny

Statystyki są zatrważające - większość osób korzystających z Internetu i/lub mających więcej niż podstawowe pojęcie o nowoczesnych technologiach, tu ludzie młodzi. Potencjał osób w średnim wieku i starszych pozostaje zaś w dużej mierze niezagospodarowany. Zwiększenie cyfrowej kompetencji przyniesie korzyści zarówno państwu, jak i obecnie cyfrowo wykluczonym. Trzeba tylko znaleźć motywację do nauki...

Polecamy:

Więcej informacji:

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 27 marca 2006 r. jako kontynuacja Światowego Dnia Telekomunikacji. W Polsce koordynacją obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne. PTI współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami władz (zarówno centralnych, jak i samorządów), kręgami naukowymi i biznesem.

W ramach obchodów ŚDSI organizowane są spotkania, konferencje i panele dyskusyjne poświęcone problematyce cyfrowego wykluczenia. 13 maja pod patronatem marszałka Sejmu RP odbyła się debata "Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej", 16 maja w warszawskim Domu Dziennikarza zorganizowano z kolei spotkanie pod hasłem "Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce".

Wnioski płynące z tej konferencji świadczą o tym, jak ważny jest to problem.

Polska na szarym końcu

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy po 45 roku życia to na ogół osoby wykluczone cyfrowo lub o niskich kompetencjach (umiejętności korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii). Jest to 13 mln ludzi. Spośród naszych rodaków powyżej 60. roku życia jedynie 15 % korzysta z Internetu. Polacy obok Greków, Rumunów i Bułgarów mogą wykazać się najniższymi kompetencjami cyfrowymi ze wszystkich narodów Unii Europejskiej.

Tymczasem posiadanie takich kompetencji jest kluczowe w budowaniu gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy. Z szacunków przedstawionych przez instytut Empirica wynika, że w 2020 r. wykonywanie 90% zawodów będzie wymagać e-kompetencji.

Powszechna mobilizacja

Wprowadzenie Polaków do świata cyfrowego jest ważniejsze, niż zapewnienie im fizycznego dostępu do Sieci - temu zadaniu wychodzą na przeciw inicjatorzy akcji Polska cyfrowa równych szans. Jest to memoriał podpisany przez kilkanaście organizacji pozarządowych w 2010 r., silnie powiązany ze strategią Polska 2030. Brak kompetencji cyfrowych wynika z braku potrzeb (motywacji) do ich zdobywania, toteż inicjatywa Polska cyfrowa równych szans ma je pobudzać - przekonują pomysłodawcy (tym bardziej, że Polska nie ma programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Działania w ramach projektu prowadzone są od 5 miesięcy - udało się m.in. zaplanować tzw. Tydzień Srebrnego Internauty (5-11 września 2011), skierowany do osób starszych; trwają też zabiegi nad rekrutacją tzw. "latarników PCRS", czyli wolontariuszy działających społecznościach lokalnych, animatorów ruchu.

Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 w Polsce przypadnie na 18 maja 2011 r., kiedy to zorganizowane zostaną dwie konferencje - "Strategia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego" i Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Transmisje wideo ze wszystkich debat można oglądać na stronie sdsi.pti.org.pl.

Wykluczenie to problem globalny

Walka z cyfrowym wykluczeniem i zapewnienie możliwości poprawy umiejętności informatycznych to jedno z założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej (plan działań mających na celu pobudzenie koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie w najbliższych latach). Chociaż ponad połowa obywateli UE (ok. 250 milionów osób) ma styczność z Internetem na co dzień, aż 30 procent mieszkańców Starego Kontynentu nigdy z niego nie korzystało.