Jutro polska decyzja o standaryzacji OOXML

Podczas głosowania, które odbyło się 20 marca, nie osiągnięto porozumienia w sprawie polskiego stanowiska dotyczącego standaryzacji formatu Open Office XML. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta w formie głosowania elektronicznego. Kraje należące do organizacji ISO muszą zająć stanowisko do 29 marca br.

Wszystkim 45 członkom Komitetu Technicznego nr 182 rozesłano stosowne formularze za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą oni przesyłać głosy do dziś (27 marca) do północy. W piątek głosy mają zostać podliczone i przesłane do centrali organizacji ISO. Wśród głosujących są m.in. przedstawiciele Fundacji Wolnego Oprogramowania FSF i naukowcy, a także osoby reprezentujące ministerstwa finansów, obrony narodowej, Instytut Łączności, a nawet ABW. Członkami Komitetu są również przedstawiciele banków i firm, takich jak: IBM, TP, Exatel i... Microsoft. Reprezentant koncernu z Redmond dołączył do Komitetu Technicznego nr 182 jako ostatni i nie brał udziału w listopadowym głosowaniu.

Sławomir Wroński, sekretarz KT 182 podkreśla, że dotrzymane zostały wszystkie, określone prawem procedury, zaś regulamin PKN dopuszcza stosowanie głosowań za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dodaje on również, że w związku z procesem standaryzacji formatu OOXML organizacja ISO użyła wszystkich możliwych, zgodnych z dyrektywami, narzędzi kontrolnych. Proces jest nadzorowany m.in. przez przedstawicieli ITTF i innych organizacji standaryzacyjnych, a KT 182 spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Niezależnie od tego, głosowaniem w sprawie polskiego stanowiska dot. standaryzacji OOXML zajęli się nawet posłowie. Na początku roku do Prezesa Rady Ministrów trafił wniosek o przeniesienie głosowania nad standaryzacją formatu Microsoftu do innego Komitetu Technicznego.

Dotychczas swoje stanowiska opublikowało kilka krajów. Czechy zmieniły ubiegłoroczne stanowisko i zagłosowały za uznaniem OOXML za międzynarodowy standard. Format ten poparły też m.in. Niemcy. Od głosu wstrzymały się Belgia i Holandia, a Indie głosowały przeciw standaryzacji formatu Microsoftu.