K-Lite: nowe wydania popularnych kodeków

Z naszego działu FTP można już pobierać finalne wersje pakietów kodeków audio-wideo K-Lite Mega Codec Pack i K-Lite Codec Pack Full/standard/Basic. Zestawy oznaczono odpowiednio numerem 2.00 i 3.00.

Wśród zmian w K-Lite Codec Pack Full 2.00 w porównaniu z wcześniejszym wydaniem pakietu należy wymienić m.in. usunięcie kilku komponentów (OggDropXPd, LameDropXPd, LAME CLI/DLL, MMCompView, MP3 Source, ShoutCast Source, filtry FLAC, filtry Monkey's Audio). Cztery ostatnie zostały zastąpione filtrem DC-Bass Source 1.0, który oprócz funkcjonalności usniętych kodeków wprowadza obsługę kolejnych formatów audio - True Audio (.tta), Alac (.alac) oraz Tracker (.mod, .it, .xm, .umx, ,s3m, .mtm, .mo3). Oprócz tego dodano także moduły CDXA Reader, CDDA Reader i CoreAVC oraz zaktualizowano dekodery ffdshow i MusePack.

K-Lite Codec Pack Full 3.00 wchodzi w skład K-Lite Mega Codec Pack 2.00 razem z kodekami QuickTime Alternative i Real Alternative. Jest to w pełni funkcjonalna wersja pakietu kodeków, która pozwala na odtwarzanie (oraz kodowanie) wszystkich najpopularniejszych formatów plików dźwiękowych oraz wideo. Oprócz samych kodeków w pakiecie można znaleźć odtwarzacz multimedialny oraz szereg programów dodatkowych.

Wersje Standard i Basic pakietu charakteryzują się ograniczoną funkcjonalnością, nie umożliwiają bowiem odtwarzania części lub większości popularnych formatów multimediów.