KE spawdza, czy taktyka Apple dotycząca sprzedaży iPhone'ów jest zgodna z prawem

Komisja Europejska przesłała prawdopodobnie do mobilnych operatorów kwestionariusz mający pomóc w wyjaśnieniu, czy Apple nie narusza europejskich przepisów antymonopolowych.

Według Financial Times Komisja Europejska wysłała 24 maja do europejskich operatorów mobilnych 9-stronicowy kwestionariusz, w którym pisze m.in:

"Komisja uzyskała informacje wskazujące, że Apple i operatorzy sieci telefonii komórkowej zawarły umowy dystrybucyjne, które mogą potencjalnie prowadzić do wykluczenia innych producentów smartfonów z rynku"

KE w odpowiedzi na skargi operatorów chce więc ustalić, czy Apple wykorzystując swoją pozycję nie narzuca operatorom warunków dyskryminujących produkty konkurencji. We wspomnianym kwestionariuszu pyta m.in. o to czy:

- Apple nie zmusza operatorów do zakupu minimalnej liczby iPhone'ów

- nie wymaga preferencyjnego traktowania marketingu iPhone'ów

- nie wymaga sprzedaży iPhone'ów na warunkach takich samych (chodzi o dotacje do zakupu urządzenia w zamian za podpisanie umowy), lub lepszych od warunków obowiązujących w przypadku sprzedaży produktów konkurencji

Z kwestionariusza dowiadujemy się ponadto, że Komisja chce się dowiedzieć, czy Apple nie wymusza na operatorach wyłączania różnych funkcji (takich jak np. obsługa sieci 4G/LTE) w niektórych krajach UE.

Operatorzy mają przesłać wypełnione kwestionariusze do 17 czerwca. Stanowią one pierwszy krok w śledztwie mogącym prowadzić do wszczęcia ewentualnego postępowania antymonopolowego przeciwko Apple.

Apple w USA też musi się tłumaczyć

Na koniec warto przypomnieć, że ciemne chmury zbierają się nad Apple również w Stanach Zjednoczonych. Raport Senatu USA ujawnił bowiem, że firma wykorzystując luki prawne wymigała się od zapłacenia kilkudziesięciu miliardów dolarów podatków od zagranicznych zysków. Co prawda nie złamała przy tym prawa, lecz z pewnością jej wizerunek ucierpiał w oczach amerykańskich konsumentów nękanych nieustannie od kilku lat informacjami o kryzysie.