KPT Vector Effects 1.5

Po dłuższym okresie ciszy, powstałej po wprowadzeniu na rynek produktów firmy Letraset, profesjonalni ilustratorzy wreszcie doczekali się komercyjnych plug-inów do grafiki wektorowej. Szczególnie interesującym zjawiskiem wydaje się uzupełnienie pakietu Vector Effects firmy MetaCreations, po raz pierwszy wprowadzonego na rynek w 1995 roku. Jest to kolekcja narzędzi i filtrów przeznaczonych do współpracy z Adobe Illustratorem 7.x i 8.x, dostępnych zarówno dla Maca, jak i Windows.

Po dłuższym okresie ciszy, powstałej po wprowadzeniu na rynek produktów firmy Letraset, profesjonalni ilustratorzy wreszcie doczekali się komercyjnych plug-inów do grafiki wektorowej. Szczególnie interesującym zjawiskiem wydaje się uzupełnienie pakietu Vector Effects firmy MetaCreations, po raz pierwszy wprowadzonego na rynek w 1995 roku. Jest to kolekcja narzędzi i filtrów przeznaczonych do współpracy z Adobe Illustratorem 7.x i 8.x, dostępnych zarówno dla Maca, jak i Windows.

KPT Vector Effects 1.5

<b>3D Transform</b> Takie efekty uzyskamy przy użyciu świetnego plug-inu 3D Transform. Oryginalny obiekt dwuwymiarowy znajduje się w środku. Wersje z przesunięciami 3D i wypukłościami zostały wygenerowane bezpośrednio z wersji dwuwymiarowej.

Po zakończeniu instalacji do menu filtrów Illustratora jest dodane nowe submenu KPT Vector Effects 1.5, zawierające 13 oddzielnych efektów. Każdy z nich ma przypisany interfejs, lecz przełączanie pomiędzy poszczególnymi efektami jest niemożliwe z poziomu raz uruchomionego filtra. Po uruchomieniu interfejs w sposób klasyczny dla efektów KPT zaczernia obszar roboczy. Następnie uzyskujemy dostęp do okien podglądu i narzędzi specjalnych. Każdy z efektów może być otwarty w pływającym oknie, choć jego rozmiary są bardzo duże.

Najważniejszym efektem w kolekcji wydaje się 3D Transform, umożliwiający uzyskanie efektów przesunięć 3D i wypukłości. Warto zauważyć, że mogą być one zastosowane nie tylko na obiektach indywidualnych, lecz także na ich grupach. Filtr samoczynnie dostosowuje odcień do rodzaju przesunięcia. Możemy także użyć wielu różnych rodzajów odblaskowych podkreśleń i cieni, w tym metalicznych. Do dyspozycji mamy tu szeroką gamę ustawień fabrycznych; istnieje także możliwość własnoręcznej manipulacji ustawieniami i opcjonalnego zachowywania nowych zestawów ustawień.

Jeśli chodzi o plug-iny służące do uzyskania efektu przesunięć, 3D Transform jest prawdopodobnie najlepszym narzędziem spośród dostępnych na rynku. Jak można przewidzieć, wyniki jego pracy są zazwyczaj bardzo dobre. Poza tym, plug-in jest funkcjonalny: model może być obracany w trójwymiarowej przestrzeni, a interaktywne paski przeciągania kontrolują wszystkie parametry. Przewidziano tu tylko jedno źródło światła, ale może być ono dowolnie przemieszczane. W sumie, efekt ten należy uznać za bardzo przydatny.

Działanie filtra ColorTweak, umożliwiającego zgodnie z opisem zmianę kolorów, jest mniej oczywiste. W rzeczywistości plug-in ten jest czymś w rodzaju kompletnego laboratorium barw, umożliwiającego zmianę odcieni, jasności i nasycenia oraz kontrastów i przebarwień całych grup obiektów. W ten sposób cały obraz lub jego selekcja może zyskać czerwonawy odcień lub ciemniejsze kontury itp.

Flare wytwarza modyfikowalny efekt błysku flesza lub optyki obiektywu oraz podkreśla efekt migotania w określonym punkcie wybranego obiektu lub grupy. Jak na pakiet grafiki wektorowej, wyniki pracy efektu Flare są całkiem imponujące, choć wykonanie zadania zabiera zwykle sporo czasu. Dzieje się tak szczególnie w przypadkach, gdy efekt pokrywa się z obiektami czy tłem.

Kolejne godne uwagi filtry obiektowe to ShadowLand i ShatterBox. ShadowLand jest, zgodnie z sugestią zawartą w swojej nazwie, urządzeniem do generowania cienia. Przewaga obróbki wektorowej jest tu podkreślona przez możliwość generowania obracających się, spiralnych i twardych cieni oraz efektów rozmycia i głębi ostrości. ShatterBox dzieli wybrany obraz na fragmenty. W zależności od ustawień, ShatterBox jest w stanie stworzyć wiele naprawdę interesujących efektów, od różnorodnych witraży, do niezwykłych symulacji roztrzaskanego szkła.

KPT Vector Effects 1.5

BracketingVector Effects może służyć jako efektywne narzędzie do wytwarzania iluzji trzech wymiarów

W skład pakietu wchodzi także sześć filtrów przeznaczonych do edycji wektorowej. VectorDistort tworzy efekty obrotowe, sferyczne i zygzaki na zaznaczonym obiekcie. WarpFrame jest narzędziem obwiedni wielopunktowej, rozumianej w nieco bardziej tradycyjnym sensie. Sketch powoduje, że ścieżki stają się bardziej chaotyczne i zwichrowane, co ma wywoływać wrażenie linii rysowanej ludzką ręką. Neon generuje barwne i świetliste przesunięcia ścieżek. PointEditor ustala oś współrzędnych XY, która będzie punktem odniesienia dla punktów i kotwic. W ten sposób, znacznie zwiększa się nasza kontrola nad procesem edycji, a precyzyjnie definiowane wartości mogą być wprowadzane bezpośrednio z klawiatury. Simplify ma za zadanie zmniejszenie ilości punktów węzłowych w wybranych obiektach, choć, moim zdaniem, może on niekorzystnie oddziaływać na kształt linii i krzywych.

Wreszcie, należy tu wymienić dwa ostatnie efekty. Emboss automatyzuje efekt wytłoczenia, dodając lekko przesunięte jasne i ciemne kopie obiektu. Inset to narzędzie służące do manipulacji wartościami ścieżki i pociągnięcia. Może się ono przydać przy wykonywaniu podlewów i obwódek.

KPT Vector Tools 1.5 nie może operować na gradientach, teksturach i wzorach, które mogą być np. wypełnieniem obiektu, ani nie jest w stanie pracować nad bitmapami. Nie przewidziano też możliwości tworzenia nowoczesnych (dostępnych np. w PostScripcie 3) wypełnień gradientowych w dokumentach wektorowych. Zamiast tego, są one tworzone z wielkiej liczby oddzielnych obiektów zmieniających płynnie kolor. Przez to dokument robi się bardzo złożony. W praktyce te ograniczenia nie będą miały wielkiego wpływu na całokształt pracy. Skuteczność działania i przyzwoita cena przemawiają za nowym produktem MetaCreations.