KRRiT wspiera UOKiK i gani NC+

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała komunikat, w którym możemy przeczytać, że działania platformy NC+ "nie uwzględniły potrzeb odbiorców i społecznych oczekiwań w zakresie korzystania z pluralistycznej zawartości mediów elektronicznych".

Najnowsza platforma cyfrowa NC+ podpadła setkom tysięcy obecnych abonentów "enki" i Cyfry+, z których część wyraziła swoje niezadowolenie poparciem społecznościowej inicjatywy w postaci facebookowego profilu "Anty NC+" (w momencie pisania tego tekstu może się on już pochwalić prawie 90 tysiącami "lajków"). Ponadto zalali oni skargami skrzynkę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zdecydował się na wszczęcie postępowania przeciwko spółce ITI Neovision.

Jak się okazuje, działania UOKiK znalazły poparcie również w "oczach" Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zamieściła na swojej stronie komunikat. Możemy w nim m.in. przeczytać:

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji popiera te działania uważając za konieczne pilne ustalenie czy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem KRRiT klienci platform satelitarnych powinni mieć prawną gwarancję obowiązywania kontraktu na stałych warunkach przez cały okres trwania umowy zaś osiąganie sukcesu gospodarczego nie może odbywać się kosztem odbiorców, ani wpływać ograniczająco na realizację ich społeczno-kulturowych potrzeb.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostrzega potrzebę budowania konsumenckiego rynku płatnych usług dostępu do programów telewizyjnych, który oferowałby większe możliwości wyboru pakietów programowych, a także indywidualnego decydowania o kolejności odbieranych programów.

Przestrzeganie dobrych obyczajów w kontaktach z klientami jest przesłanką, do której odwołuje się orzecznictwo (m.in. wyrok z 6 listopada 1996 roku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygnatura I ACr 839/96). Brak szacunku dla odbiorców wyrażony jednostronnym narzuceniem woli przedsiębiorcy stał się przyczyną społecznego protestu. Abonenci na portalu społecznościowym Facebook utworzyli profil protestacyjny, który w krótkim czasie skupił ponad 65.000 użytkowników."

Siła internetowej społeczności jest wielka...

Na koniec warto przypomnieć, że społecznościowe naciski niezadowolonych abonentów "enki" i Cyfry+ zmusiły znienawidzonych (przynajmniej tak wynika z wielu Waszych komentarzy) szefów NC+ do zmian. Zakomunikowali oni bowiem kilka dni temu za pośrednictwem Facebooka, że "Intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które przedstawią w nadchodzącym tygodniu."

O ile jednak raczej nie należy tutaj liczyć na nową "ofertową bombę", o tyle być może będzie to pierwszy krok w dobrym kierunku. Kolejne NC+ (mam nadzieję) wykona, gdy policzy po 19 kwietnia, ile faktycznie rezygnacji Poczta Polska dostarczyła Cyfrze+ i ITI Neovision.

Panowie z NC+, dziwię się, że dopiero teraz dociera do Was, jak wielką siłę może mieć Internet. Nie nauczyła Was niczego historia ACTA? Przecież wówczas sam premier Donald Tusk musiał się wycofywać niczym rak z podjętych przez siebie wcześniej skandalicznych decyzji.