KUKE ubezpieczyła więcej

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, wartość polskiego eksportu, ubezpieczonego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w ubiegłym roku wyniosła 1684,56 mln USD.

Było to o 21% więcej niż planowano i o 69% więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość obrotu i udzielonych gwarancji, objętych ubezpieczeniem KUKE w 2003 roku wyniosła 725,3 mln USD, czyli 126% zakładanej kwoty i 171-proc. wzrost w porównaniu z 2002 rokiem.

W ubiegłym roku KUKE ubezpieczyła i udzieliła gwarancji ubezpieczeniowych na łączną kwot 959 mln USD, o 18% więcej niż planowano i o 31% więcej niż w roku 2002.

Jak napisano w komunikacie „W roku 2003, w stosunku do lat 1998 – 2003 wskaźnik ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych w całym eksporcie był najwyższy i wyniósł 3,14%, zaś wskaźnik udziału wartości kontraktów eksportowych, zrealizowanych przy wsparciu KUKE S.A., wyniósł 4,85%”.

KUKE posiada mandat ustawowy na prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w odniesieniu do rynków nie ubezpieczanych przez inne prywatne agencje ubezpieczeniowe. Kontrolę nad działalnością Korporacji sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, sektora bankowego oraz pozostałych akcjonariuszy KUKE S.A.


Zobacz również