KaZaA Lite 2.0.3

Dostępna jest już nowa wersja programu KaZaA Lite, czyli "wyczyszczonej" z wszelkich szpiegująco-reklamowych dodatków edycji najpopularniejszego klienta P2P.

Najważniejszą zmianą w nowej wersji, oznaczonej numerem 2.0.3 jest możliwość uruchamiania dystrybuowanych razem z KaZaA Lite dodatków z poziomu samego programu. Dodatki te to m.in. bardzo przydatne aplikacje Dat View (umożliwiający podgląd zawartości plików w formacie .dat, w którym zapisywane są częściowo pobrane przez KaZaA pliki) i AVI Preview (pozwalający na "podejrzenie" fragmentów pobieranych plików w formacie .avi)

W wersji 2.0.3 usunięto ponadto szereg błędów mogących powodować niestabilną pracę aplikacji oraz usprawniono zarządzanie plikami tymczasowymi (.dat). Użytkonicy KaZaA Lite 2.0.3 otrzymają także możliwość automatycznego czyszczenia historii wyszukiwania przy każdorazowym zamykaniu programu.

Więcej informacji i program do pobrania:

http://doa2.host.sk


Zobacz również