Kajli X.

Borland Kylix 2 to nowa wersja środowiska programistycznego typu RAD do systemu Linux.

Borland Kylix 2 to nowa wersja środowiska programistycznego typu RAD do systemu Linux.

Na wzór Delphi do Windows umożliwia tworzenie wydajnych i rozbudowanych aplikacji. W stosunku do pierwszej wersji, której główną zaletą była sama możliwość wizualnego budowania aplikacji, Kylix 2, będąc zdecydowanie bardziej nastawiony na dostarczanie kompletnych rozwiązań przeznaczonych do e-biznesu, staje się również rzeczywistym standardem.

Kylix 2 jest teraz bardziej ukierunkowany na rozwiązywanie zadania i obsługę współpracy elementów wykorzystujących zaawansowane technologie IT, co pozwala budować już nie aplikacje, a raczej całe systemy, których charakterystyczną cechą jest zgodność ze standardami oraz przemyślana budowa ułatwiająca ich łatwy rozwój i skalowalność.

Zmiany w środowisku Kylix 2 przypominają przejście z Delphi 5 do wersji szóstej. W dużym skrócie oznaczają one rozszerzenie możliwości współpracy z serwerem WWW Apache oraz wprowadzenie obsługi technologii CORBA, która umożliwia tworzenie rozproszonych, niezależnych od platformy aplikacji. Odpowiedzią na potrzeby e-biznesu są także: usprawniona obsługa baz danych oraz trójwarstwowy model tworzenia aplikacji, który pozwala oddzielić logikę aplikacji projektowaną przy użyciu BizSnap, od warstwy prezentacji danych, którą zajmuje się WebSnap oraz od samych danych, zarządzanych przez DataSnap.

Dostosowanie Kyliksa do standardów Delphi 6 oraz rozbudowa biblioteki CLX pozwoliły także osiągnąć faktyczną zgodność na poziomie kodu źródłowego pomiędzy dwoma środowiskami, a w efekcie dały możliwość kompilacji wspólnego kodu na różnych platformach.