Kanapkowy indeks

Najtańszą bułkę z wołowiną można zjeść w Argentynie (1,18 USD), a taka sama kanapka na Islandii kosztuje niemal 4-krotnie drożej - The Economist opublikował słynny „Big Mac index”, odzwierciedlający siłę nabywczą dolara amerykańskiego w poszczególnych krajach na całym świecie.

„Burgeronomia” opiera się na teorii „purchasing – power parity” (PPP), zakładającej, że dolar powinien mieć taką samą siłę nabywczą we wszystkich krajach. W związku z tym w dłuższej perspektywie czasu kurs wymiany walut powinien zmierzać w kierunku wyrównania cen takiego samego koszyka towarów czy usług. The Economist dla celów porównawczych wybrał jedną z najsłynniejszych kanapek świata – Big Maca, produkowaną w 120 krajach. Porównanie kursów walut ze wskaźnikami PPP wskazuje, w przybliżeniu, w którym kraju waluta jest przeceniona lub jej wartość jest zaniżona.

W USA Big Mac kosztuje 2,65 USD i jest to punkt odniesienia dla oceny kursu walut. Najdroższego Big Maca można zjeść na Islandii – za 5,51 USD. W strefie euro kosztuje 2,87 USD, czyli wartość euro jest według indeksu PPP Big Mac o 8% zawyżona względem USD. Droższe niż w USA kanapki są również w Szwecji, Wlk. Brytanii, na Malcie, w Południowej Korei i w Izraelu.

W Polsce Big Mac kosztuje 1,66 USD, czyli złotówka wg indeksu PPP jest o 37% zaniżona względem USD. Spośród państw naszego regionu droższy Big Mac jest na Węgrzech (2,21 USD), w Słowenii (2,07 USD) i w Czechach (1,83 USD). Tańsze kanapki można zjeść m.in. na Słowacji, w Białorusi, na Ukrainie i w Rosji. Najtańszy na świecie Big Mac jest w Argentynie - kosztuje tu 1,18 USD.