Kancelaria 1.0

Aplikacja umożliwia całościową administrację nawet największymi biurami prawnymi i kancelariami adwokackimi z poziomu ekranu komputera.

Nowoczesny i prosty w obsłudze program doskonale nadaje się dla każdej kancelarii adwokackiej, biura radcowskiego i prawnego, działu prawnego, a także dla osób prowadzących indywidualną praktykę. Umożliwia kompleksową obsługę klienta, uporządkowanie dokumentów, rozliczanie czynności, ułatwia dostęp do potrzebnych informacji, pomaga przygotować niezbędne pisma, rejestrować czas pracy, prowadzić terminarz - jednym słowem, sprawnie zarządzać każdą kancelarią.

Aplikacja składa się z kilku współpracujących ze sobą modułów: Uczestnicy postępowania, Sprawy, Czynności, Dokumenty, Windykacja, Pracownicy, Kartoteki, Lista płac i Administracja.

Dzięki niemu wszystkie dane można zgromadzić w jednym miejscu, a następnie do nich błyskawicznie dotrzeć. Potrzebna informacja znajduje się w kartotekach stron i uczestników postępowania, rejestrze czynności, prowadzonych spraw i dokumentów, bazie najważniejszych instytucji prawnych, urzędów i banków.

Pełna wersja programu kosztuje 1085,80 zł (na jedno stanowisko). Więcej informacji dostępnych jest na stronie domowej.


Zobacz również