Kapitał na ryzykowne przedsięwzięcia

Komisja Europejska zapowiedziała, że budżet unijny dwukrotnie zwiększy finansowanie nowatorskich przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem.

Kapitał wysokiego ryzyka ma pomóc w rozwoju małym i średnim europejskim firmom. KE w latach 2007 - 2013 zamierza przeznaczyć na ten cel 1,1 mld euro, w latach 2000 - 2006 było to 540 mln euro.

KE zdaje sobie sprawę, że małe i średnie firmy mają problemy z uzyskiwaniem kredytów bankowych, chce więc wspierać dobre nowatorskie pomysły. Docelowo, w 2013 roku fundusze na rozpoczynanie działalności małych firm mają wynosić 6 mld euro rocznie (obecnie wynoszą 2 mld euro). Pieniądze z unijnego budżetu zapewnią przedsiębiorcom tylko część funduszy na start, resztę przekazywać będą banki i inne instytucje finansowe. KE pragnie zlikwidować bariery przepływu kapitału wysokiego ryzyka na wspólnym rynku.