Kapitał vc aktywny w Europie

W 2006 r. po raz pierwszy w historii wielkość inwestycji venture capital w nowe firmy była w Europie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych.

Według danych stowarzyszenia European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), Thomson Financial oraz w ub. roku wartość inwestycji vc w nowe firmy (w fazie rozruchu i we wstępnej fazie działalności) sięgnęła w Europie niemal 6 mld euro wobec nieco ponad 4 mld euro w Stanach Zjednoczonych.

W Europie, w 2006 r., finansowanie od funduszy vc uzyskało mniej nowych firm niż to było rok wcześniej. Zarazem jednak przeciętna wartość inwestycji była o wiele wyższa. W 2006 r. było to - w fazie wstępnej działalności firmy - przeciętnie 560 tys. euro, wobec 270 tys. rok wcześniej, natomiast w fazie rozruchu - 3 miliony euro, wobec 1,1 miliona euro w 2005 r.

Europejskie fundusze private equity zebrały w 2006 r. 112 mld euro, o 56% więcej niż w 2005 r. 84 mld euro alokowane zostało w wykupy (rok wcześniej 58 mld euro), a 17,5 mld euro w przedsięwzięcia venture capital (rok wcześniej - 11 mld euro). Te ostatnie pozyskały o 60% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Łącznie w Europie inwestycji vc dokonano w 5590 firm, z czego w 350 firm w fazie wstępnej, 1,9 tys. firm w fazie rozruchu, na kwotę 5,7 mld euro oraz w 3335 firm na ich ekspansję i rozwój, na kwotę 11,4 mld euro.

Najważniejszym źródłem kapitału były dla europejskich funduszy Stanów Zjednoczone (28,8%) i Wielka Brytania (21,3%). 27,1% całej zebranej puli pochodziło z funduszy emerytalnych, a 18,2% z instytucji typu fundusz funduszy.