Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (10)

Kontynuujemy omawianie systemu KAPS - zestawu zintegrowanych programów wspomagających prowadzenie firmy.


Kontynuujemy omawianie systemu KAPS - zestawu zintegrowanych programów wspomagających prowadzenie firmy.

W najnowszej wersji 99.06, pojawiły się nowe programy - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz pierwsza część rejestrów VAT: Rejestr Sprzedaży VAT i Rejestr Korekt Sprzedaży VAT - oraz nowe opcje ułatwiające posługiwanie się systemem. Na redakcyjnym krążku CD-ROM znajdziecie najnowszą wersję pakietu oznaczoną 99.06. Jest to wersja pełna, lecz z ograniczoną liczbą wpisywanych rekordów. Przypominamy, że przedstawianie pakietu KAPS rozpoczęliśmy w PC World KOMPUTER 9/98 i kontynuujemy co miesiąc.

Nowe programy

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (10)

Główny formularz Księgi.

Największą nowością pakietu KAPS 99.06 jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz pierwsza część rejestrów VAT, zawierająca Rejestr Sprzedaży VAT i Rejestr Korekt Sprzedaży VAT. Za miesiąc ukaże się pełna wersja Rejestrów VAT, zawierająca dodatkowo Rejestr Zakupów i Rejestr Korekt Zakupów.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (10)

Ciąg dalszy widoku formularza księgi (dane adresowe kontrahenta).

Wspólne mechanizmy programów

Tworzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz pracujący nad Rejestrem VAT postarali się, aby programy miały jednakową szatę graficzną i jednakowe mechanizmy przetwarzania danych. Identyczne mechanizmy sprawdzania danych, importu danych lub zatwierdzania, sprawiają, że poznanie obsługi jednego programu jest jednoznaczne z opanowaniem obsługi drugiego.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (10)

Główny formularz księgi z wyłączonymi kolorami.

Nowatorskie rozwiązania systemu

Księga i Rejestry VAT są proste w obsłudze i umożliwiają dokonywanie szybkich analiz. Formularze do wprowadzania danych do złudzenia przypominają tradycyjną papierową księgę lub rejestr VAT. Wyróżnienie kolumn kolorami ułatwia analizę i edycję danych. Kolory można oczywiście wyłączyć przez ustawienie odpowiednich znaczników w konfiguracjach programów. Rejestrowanie w jednym formularzu sprzedaży i korekt sprzedaży umożliwia dokonywanie pełnych analiz finansowych.

Współpraca programów systemu KAPS

Księga Podatkowa oraz Rejestry VAT doskonale współpracują ze sobą oraz z innymi programami pakietu. Na przykład, wybranie polecenia menu Import z faktur i rachunków, umożliwia automatyczne przeniesienie do Rejestru Sprzedaży, danych z programu Faktury i Rachunki.

Po uruchomienie importu system wyświetla okno umożliwiające dokonanie importu wszystkich danych lub dokonanie wyboru dokumentów z programu Faktury i Rachunki, które mają być skopiowane do rejestru. Mamy także import danych z rejestrów VAT do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Księga oraz Rejestry VAT wykorzystują podobne mechanizmy jak inne programy pakietu. Na przykład, dwukrotne kliknięcie numeru dokumentu w Rejestrze VAT powoduje automatyczne otwarcie programu Faktury i Rachunki i odszukanie wybranego dokumentu. Podobnie kliknięcie kodu klienta automatycznie odszukuje klienta w Bazie Adresowej.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (10)

Formularz importu danych do Rejestru Sprzedaży z programu Faktury i Rachunki

Sporządzanie analiz finansowych

Księga oraz Rejestry VAT wykorzystują formularz "Statystyka" znany z innych programów pakietu.

Za pomocą wielu dostępnych mechanizmów filtrowania danych, można wydzielić wszystkie rekordy zarejestrowane w wybranym okresie lub wszystkie rekordy, które dotyczą określonego klienta lub produktu. Zakres filtrowania danych jest ograniczony wyłącznie pomysłowością użytkownika. Po odfiltrowaniu wybranej grupy rekordów, wystarczy z menu wybrać polecenie statystyka, aby uzyskać odpowiednie podsumowania. Wykorzystując mechanizm sporządzania statystyk uzyskujemy na przykład informację jakie obroty miała firma z wybranym klientem w pierwszym kwartale dla określonego produktu.