Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)


Zmiana długości kodu pracownika i kody klienta

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

Zmodyfikowany formularz konfiguracji programu Rejestr Zatrudnień.

W programie Baza Adresowa zwiększono maksymalną długość kodu klienta z 10 do 25 znaków. Podobnej modyfikacji dokonano w programie Rejestr Produktów. Wpisanie długiego kodu ułatwia identyfikację produktu lub klienta, ale może wprowadzać utrudnienia przy przeglądaniu danych. Długie kody mogą nie być widoczne w całości w polach. Oczywiście można ustawić kursor w polu i przewijać jego zawartość lub powiększyć zawartość pola z wykorzystaniem kombinacji klawiszy [Shift] + [F2], ale spowolnia to pracę z systemem. Dlatego zaleca się stosować kody o długości nie przekraczającej 10 znaków. Zwiększenie długości kodów może się okazać przydatne w firmach importujących dane z innych systemów, w których stosuje się jako kody numer kodu kreskowego lub NIP klienta zawierający 13 znaków.

Modyfikacja Podatkowej Księgi

W programie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zmodyfikowano formularz edycji adresu klienta, dodając pole NIP. Teraz można edytować NIP i nie jest konieczne jego określanie w programie Baza Adresowa. Warto przypomnieć, że edycja danych adresowych jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu pola [nazwa kontrahenta] lub pola [adres kontrahenta]. Dzięki modyfikacji nie jest konieczne rejestrowanie wszystkich klientów w Bazie Adresowej. Pozwala to na zarejestrowanie w programie Baza Adresowa klienta o kodzie INNY, a dane adresowe i NIP edytować w Księdze. Jest to wygodne podczas rejestrowania klientów, z którymi transakcje są jednorazowe.

Import danych

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

"Rozwiązanie umowy", nowy raport w programie Rejestr Zatrudnień.

Nowa wersja systemu KAPS ukazuje się co miesiąc na płycie CD-ROM dołączanej do PC World. System KAPS systematycznie się rozwija, co powoduje, że zmieniają się pewne opcje i pojawiają się nowe możliwości. Przy korzystaniu z telefonicznej pomocy technicznej konieczne jest podanie numeru wersji systemu KAPS. Od kwietnia 1999 r. kolejne wersje systemu numerowane są zgodnie z numerem czasopisma PCWK, w którym się ukazują. W numerze wakacyjnym 7-8/99 ukazała się wersja 9907 systemu KAPS. W numerze 9/99 ukazała się wersja 9909 systemu. Oznacza to, że dotychczasowi użytkownicy systemu przy instalacji nowej wersji powinni przeprowadzić import danych z wersji 9907 do wersji 9909 systemu KAPS, ponieważ wersja 9908 systemu nie istnieje.

Nowe numery telefonów

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

"Świadectwo pracy", nowy raport w programie Rejestr Zatrudnień.

Od czerwca 1999 r. PIREX udostępnił użytkownikom systemu KAPS nowe specjalne numery telefonów. Nowe numery przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników systemu, co eliminuje problemy z dodzwonieniem się do firmy PIREX. Pod numerem 0604053457 można uzyskać informacje o możliwości zakupu systemu oraz o możliwości współpracy z firmą PIREX. Pod numerem 0604997519 można uzyskać bezpłatną i odpłatną pomoc techniczną. Oba numery mają dostępną funkcję oczekiwania i przekazywania rozmów. Jeśli numer jest zajęty, klient oczekuje w kolejce. Jeśli jeden z numerów jest chwilowo niedostępny, rozmowa jest automatycznie przekazana na drugi. Gwarantuje to łatwość w uzyskaniu połączenia. Oba numery czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Dokumentacja techniczna systemu

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

"Kwestionariusz osobowy", nowy raport w programie Lista Pracowników.

Firma PIREX wprowadziła do sprzedaży dokumentację techniczną systemu KAPS. Co miesiąc ukazuje się zbiór 100 tematów dokumentacji. Każdy temat zawarty jest na oddzielnej karcie. Opis tematu (jedna karta) zajmuje od 1/3 do 3 stron. Dokumentacja zawiera dużo rysunków i przykładów, jak krok po kroku osiągnąć określony cel. Każda karta ma własny identyfikator i datę opracowania. Karty o formacie A4 można wpinać tematycznie do segregatora i w ten sposób kompletować profesjonalną, zawsze aktualną dokumentację.