Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)


Dokumentację można nabyć w prenumeracie półrocznej lub rocznej. Można także zamawiać wybrane karty na przykład dotyczące wyłącznie instalacji i konserwacji systemu. W comiesięcznej broszurze można znaleźć porady dotyczące pracy z różnymi programami systemu oraz opisy uniwersalnych opcji systemu KAPS i systemu Windows. Administratorzy dowiedzą się z dokumentacji, jak przeprowadzać import z innych baz danych lub jak użytkować system w sieci. Zwykli użytkownicy opanują tworzenie złożonych analiz i poznają ukryte funkcje systemowe - jak na przykład - chwilowe blokowanie systemu podczas przerwy śniadaniowej. Opisy nowych funkcji oraz sztuczki i kruczki dotyczące pracy z systemem można znaleźć wyłącznie w PC World.

Nowa forma pomocy technicznej

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

Zmodyfikowany formularz programu Rejestr Zatrudnień.

Pod numerem telefonu 0604997519 można uzyskać bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą instalacji i deinstalacji systemu. Klienci zainteresowani pomocą w obsłudze systemu mogą korzystać z odpłatnego systemu pomocy "Krok Po Kroku". W systemie "Krok Po Kroku" można zadzwonić do pomocy technicznej i wraz z pracownikiem firmy PIREX wykonywać krok po kroku operacje w celu uzyskania określonego wyniku. W systemie "Krok Po Kroku" można na przykład przy pomocy pracownika PIREX-u ustawić zabezpieczenia systemu lub sporządzić złożoną analizę. System pomocy "Krok Po Kroku" można wykorzystać przy instalacji nowej wersji systemu lub instalacji systemu w sieci. Klient zainteresowany dostępem do systemu pomocy "Krok Po Kroku" wykupuje pakiet 10 lub 20 porad i otrzymuje czterocyfrowy identyfikator, może wykupić też kilka pakietów. Na przykład identyfikator jednego pakietu można przekazać księgowemu a drugi magazynierowi. Pakiet 10 lub 20 porad jest ważny przez 12 miesięcy od daty wykupienia. Aby skorzystać z pomocy "Krok Po Kroku" należy usiąść przy komputerze z włączonym systemem KAPS, przedzwonić do pomocy technicznej i podać swój numer klienta i identyfikator wykupionego pakietu.

Modyfikacje na zlecenie

Użytkownicy systemu KAPS, którym zależy na wprowadzeniu do systemu opcji pomagających dostosować system do ich potrzeb, mogą zgłaszać zapotrzebowanie do PIREX-u. Firma wykonuje na zlecenie modyfikacje, które mogą znaleźć zastosowanie u innych użytkowników systemu. Opłaty za wykonane modyfikacje są negocjowane w zależności od rodzaju zgłoszonego zapotrzebowania i od tego, czy proponowane zmiany były uwzględnione w planach firmy PIREX. Na przykład można zlecić wykonanie graficznego zestawienia dziesięciu największych odbiorców. Wykonane na zlecenie zestawienie będzie dołączone do wersji handlowej systemu KAPS i udostępnione wszystkim użytkownikom.

Praca z licznikiem rekordów

Do pomocy technicznej często kierowane jest pytanie, w jakich programach systemu KAPS zmniejszany jest stan licznika rekordów. Umieszczamy zestawienie programów uruchamianych z głównego menu systemu, wobec których stan licznika jest zmniejszany oraz zestawienie programów, wobec których licznik rekordów nie ulega zmianie. Warto przypomnieć, że licznik rekordów liczy tylko dokumenty główne. Dodawanie rekordów w podformularzach, jak na przykład pozycje faktur, nie powoduje zmiany stanu licznika rekordów.

Programy, wobec których stan licznika rekordów jest zmniejszany o jeden po dodaniu nowego rekordu: Baza Adresowa; Rejestr Korespondencji; Terminarz; Rejestr Spraw; Rejestr Rozmów; Rejestr Usług; Rejestr Umów; Faktury i Rachunki; Rejestr Produktów; Rejestr Zamówień; Cennik Produktów; Gospodarka Magazynowa; Kreator Kalkulacji; Przelewy; Podróże Służbowe; Rejestry VAT; Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów; Lista Pracowników; Rejestr Zatrudnień; Rejestr Obecności; Uniwersalna Baza Danych.

Programy, wobec których stan licznika rekordów nie jest zmniejszany: Kalendarz; Szybki Telefon; Numery Kierunkowe; Notatnik; Kody pocztowe; Stawki VAT; Jednostki miar; Kraje; Działy; Waluty; Statystyka Systemu; Rejestr Sesji; O ustawianiu zabezpieczeń; Kreator Zabezpieczeń; Hasło Bazy Danych; Prawa Dostępu; Licznik Rekordów; Abonament; Opłaty licencyjne; Konfiguracja Systemu.