Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

Dzisiaj rocznicowe omówienia systemu KAPS - zestawu zintegrowanych aplikacji wspomagających prowadzenie firmy...


Dzisiaj rocznicowe - opisy programów pojawiają się od roku - omówienia systemu KAPS - zestawu zintegrowanych aplikacji wspomagających prowadzenie firmy. W najnowszej wersji 99.09 znalazło się wiele poprawek i uzupełnień ułatwiających posługiwanie się systemem.

Na redakcyjnym krążku CD-ROM znajdziecie najnowszą wersję pakietu oznaczoną 99.09. Jest to wersja pełna, lecz z ograniczoną liczbą wpisywanych rekordów.

Przypominamy, że przedstawianie pakietu KAPS rozpoczęliśmy w PC World KOMPUTER 9/98 i kontynuujemy co miesiąc.

W najnowszej wersji systemu pojawiły się nowe raporty w Rejestrze Zatrudnień i Rejestrze Korespondencji, nowy raport w Liście Pracowników, powiększono długość kodu pracownika i klienta oraz zmodyfikowano formularz edycji adresu klienta w module Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, dodając pole NIP.

Nowe raporty w Rejestrze Zatrudnień

W programie Rejestr Zatrudnień pojawiły się trzy raporty umożliwiające kompleksową obsługę związaną z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników: Umowa o Pracę, Wypowiedzenie Umowy oraz Świadectwo Pracy. Warto przypomnieć, że program Rejestr Zatrudnień umożliwia rejestrowanie kolejnych stanowisk pracy zajmowanych przez pracownika. Wszystkie zarejestrowane stanowiska drukowane są na Świadectwie Pracy. Dla potrzeb nowych raportów dodano do programu kilka pól oraz zmodyfikowano konfigurację programu, w której można teraz określać, jakie sformułowania mają pojawiać się w tekście wypowiedzenia umowy.

Dwie supersztuczki!!!

Praca z licznikiem rekordów. Dla klientów pracujących z systemem KAPS na zasadzie licznika rekordów, dodanie nowego dokumentu (nowego rekordu) powoduje zmniejszenie stanu licznika o jeden. Licznik rekordów nie jest jednak zmniejszany podczas automatycznego importu danych. Na przykład, jeśli użytkownik wystawił 10 faktur, to stan licznika został zmniejszony o 10, jednak podczas importu tych faktur do Rejestru Sprzedaży VAT, stan licznika rekordów nie ulega zmianie.

Importowane dane do Rejestru VAT można dalej importować do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów także bez zmiany stanu licznika rekordów. Podobny mechanizm można wykorzystać, wystawiając faktury na podstawie dokumentów WZ z Gospodarki Magazynowej. Oznacza to, że w systemie może znajdować się 40 rekordów, a użytkownik zapłaci tylko za 10.

Praca z Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów. W programie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów można wydrukować podsumowanie miesiąca z uwzględnieniem obrotów za miesiące wcześniejsze. Użytkownik może rozpocząć pracę z programem w środku roku. W tym przypadku można określić, od jakiej wartości ma się rozpoczynać numeracja. Powstaje jednak pytanie, co zrobić, aby raport podsumowujący miesiąc uwzględniał obroty za okres od początku roku. Rozwiązanie problemu jest proste. Obroty za każdy miesiąc, który nie był prowadzony przy wykorzystaniu systemu, można zarejestrować w jednym rekordzie. Po dwukrotnym kliknięciu pola [LP] można określić numer pozycji rekordu podsumowującego. Numer ten powinien być zgodny z najwyższym numerem pozycji za dany miesiąc w Księdze papierowej. Daty powinny określać ostatni dzień miesiąca, za który zarejestrowano podsumowanie.

Nowy raport w Liście Pracowników

W programie Lista Pracowników pojawił się nowy raport, Kwestionariusz Osobowy. Raport przypomina standardowe druki dostępne w sklepach papierniczych. Nowy Raport w programie Lista Pracowników stanowi uzupełnienie nowych raportów w programie Rejestr Zatrudnień.

Nowe raporty w Rejestrze Korespondencji

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (12)

"Umowa o pracę", nowy raport w programie Rejestr Zatrudnień.

Na życzenie użytkowników systemu w programie Rejestr Korespondencji pojawiły się dwa nowe raporty umożliwiające wydruk zestawienia pism wysłanych i pism przyjętych do firmy. Do tej pory użytkownicy mogli drukować dziennik zawierający pisma przyjęte i wysłane od określonej pozycji do określonej pozycji. Teraz można osobno drukować wybrane pisma przyjęte i wysłane. Na nowych wydrukach uwzględniane są pisma z ustawionym znacznikiem [wydruk adresu].