Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)


Rodzaje liczników - W systemie zastosowano dwa rodzaje liczników. Licznik promocyjny umożliwia zarejestrowanie co miesiąc określonej liczby rekordów bez wnoszenia opłat. Jest on aktualizowany po zainstalowaniu nowej wersji systemu KAPS. Licznik komercyjny zwiększany jest po wpisaniu przez użytkownika systemu kodu pakietu rekordów zakupionego u dystrybutora systemu.

Aktualizacja licznika promocyjnego - Po zainstalowaniu nowej wersji pakietu do licznika promocyjnego dodawany jest automatycznie wiersz z informacją, ile rekordów i w jakim miesiącu użytkownik może je zarejestrować bez wnoszenia opłaty. Na przykład, po zainstalowaniu wersji 99.04 systemu KAPS, do licznika promocyjnego zostanie dodana pozycja uprawniająca do zarejestrowania od dnia 99-04-01 do dnia 99-04-30 250 rekordów bez wnoszenia opłat.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Sprawdzanie stanu licznika promocyjnego - Stopień wykorzystania rekordów promocyjnych przekazanych użytkownikowi w poszczególnych miesiącach można przejrzeć w formularzu "Licznik RekordówŢ. System nie informuje automatycznie po dodaniu nowego rekordu o stanie licznika promocyjnego, tak jak ma to miejsce podczas pracy z licznikiem komercyjnym.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Ważność licznika promocyjnego - Rekordy przekazane w promocji można wykorzystywać tylko w miesiącu, którego dotyczą. Rozpoczęcie korzystania z rekordów promocyjnych w nowym miesiącu blokuje możliwość korzystania z rekordów promocyjnych przekazanych w poprzednich miesiącach bez względu na stopień ich wykorzystania. Oznacza to, że użytkownik, który rozpoczął pracę z systemem na przykład w maju, nie może korzystać z rekordów promocyjnych przekazanych na kwiecień.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Aktualizacja licznika komercyjnego - Po zakupieniu pakietu rekordów od dystrybutora systemu KAPS, kod pakietu należy wpisać w odpowiednie okno systemu. Po wpisaniu prawidłowego kodu, stan licznika komercyjnego zostaje zwiększony o wielkość zakupionego pakietu.

Kod pakietu rekordów - Kod pakietu rekordów wyliczany jest na podstawie numeru seryjnego pliku danych, dlatego nie jest możliwe wpisanie tego samego kodu do dwóch komputerów korzystających z różnych plików danych.

Pierwsza instalacja systemu - Po pierwszym zainstalowaniu systemu stan licznika komercyjnego ustawiany jest automatycznie na wartość 100. Umożliwia to zarejestrowanie 100 rekordów w programach komercyjnych.

Informacja o stanie licznika - W konfiguracji licznika w polu [informuj od] można określić, od jakiego stanu system ma wyświetlać wartość licznika po zarejestrowaniu nowego rekordu. Można także określić w polu [informuj co], co ile zarejestrowanych rekordów ma być wyświetlany stan licznika. Można na przykład określić, że przy stanie licznika mniejszym od 100 system ma wyświetlać wartość licznika po zarejestrowaniu każdych 10 rekordów.

Nowa forma sprzedaży

Od wersji 99.04 systemu KAPS producent systemu wprowadził nową formę sprzedaży. Użytkownik nie kupuje już programów za gotówkę, nie opłaca abonamentu, lecz kupuje prawa do zarejestrowania określonej liczby rekordów. ŇRekordyŢ są sprzedawane w pakietach po 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 10000.

Po zainstalowaniu co miesiąc nowej wersji systemu, Czytelnicy PC World KOMPUTER otrzymują w prezencie prawo do nieodpłatnego zarejestrowania 250 rekordów w dowolnych programach pakietu. Kupując systematycznie PC World KOMPUTER, Czytelnik będzie mógł wykorzystywać nieodpłatnie wybrane programy pakietu.

Czytelnicy, którzy otrzymali wcześniej bezpłatne licencje, będą mogli zarejestrować w programach, których jeszcze nie posiadają, 250 rekordów miesięcznie. Jeśli to nie wystarczy, można będzie zamówić dodatkowe rekordy u producenta systemu.

Abonament - Czytelnicy, którzy zostaną zarejestrowani przez PIREX do końca kwietnia 1999 roku mają prawo bezterminowo użytkować system na zasadach abonamentu.

Kontrola rejestrowania rekordów - Nad liczbą rejestrowanych rekordów w nowym systemie sprzedaży czuwa aplikacja o nazwie Licznik Rekordów. Licznik Rekordów zmniejsza swoją wartość po zarejestrowaniu nowego rekordu. Jeśli użytkownik posiada licencję, którą otrzymał w prezencie, to stan licznika nie jest zmniejszany.