Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)


z7}}Korzystanie z alarmu - W konfiguracji licznika w polu [alarm od] można określić, od jakiego stanu licznika system ma wyświetlać na czerwono wartość licznika po dodaniu każdego rekordu. Ustawienie alarmu może zapobiec zapomnieniu o konieczności zakupu nowego pakietu rekordów i doprowadzeniu do blokady systemu.

Praca w kredycie - Może się zdarzyć, że użytkownik systemu zapomni zakupić nowy pakiet rekordów i w ten sposób zablokuje sobie możliwość rejestrowania nowych danych. W takim przypadku można skorzystać z mechanizmu zezwalającego na pracę z ujemnym stanem licznika.

Praca z ujemnym stanem licznika nazywana jest pracą w kredycie, ponieważ użytkownik może rejestrować rekordy, za które jeszcze nie zapłacił. Należy pamiętać o tym, że podczas pracy z ujemnym stanem licznika jego wartość jest zmniejszana o 2 przy każdym dodanym rekordzie, a nie o 1, jak podczas normalnej pracy z licznikiem o dodatnim stanie.

W następnej wersji systemu KAPS
 • Książka Przychodów i Rozchodów.

 • Automatyczne przypominanie o terminach w terminarzu.

 • Nowy system pomocy z opisami poszczególnych programów.

 • Wydruk z Bazy Adresowej skoroszytu z adresami.

 • Eksport Rejestru Produktów na dyskietkę.

 • Możliwość załączania wielu baz danych na przykład z kilku firm.

 • Mechanizm automatycznej archiwizacji pliku danych.

 • Modyfikacja Rejestru Korespondencji.

 • Nowe opcje Kreatora Zabezpieczeń.#

 • Usprawnienie współpracy Bazy Adresowej z Internetem.

 • Inne modyfikacje i usprawnienia.

 • Jakie pakiety kupować - Cena jednego rekordu znacznie maleje przy zakupie dużych pakietów rekordów. Z tego powodu korzystny jest zakup największego pakietu. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku uszkodzenia dysku i utraty pliku danych traci się także zakupione rekordy, ponieważ kod zakupionego pakietu nie będzie właściwy dla nowego pliku danych i będzie konieczny kolejny zakup bez względu na stopień wykorzystania pakietu zakupionego wcześniej.

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
  Jak kupić pakiet rekordów - By kupić pakiet rekordów należy dokonać wpłaty na rachunek dystrybutora systemu oraz podać dystrybutorowi numer seryjny pliku danych, dla którego kupowany jest pakiet rekordów.

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
  Po otrzymaniu należności dystrybutor przesyła użytkownikowi kod pakietu oraz dokument sprzedaży.

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
  Rejestracja nowego użytkownika - By używać systemu KAPS na zasadzie rekordów promocyjnych, nie jest konieczne rejestrowanie się u producenta systemu, jednak każdy nowy zarejestrowany użytkownik otrzymuje od producenta w ramach promocji pakiet 100 rekordów.

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
  Druk rejestracyjny można wypełnić po naciśnięciu w programie "Licznik

  Rekordów" przycisku [Rejestracja Użytkownika].

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
  Prawa użytkownika - Licencjonowanym użytkownikiem systemu z prawem do korzystania z telefonicznej pomocy technicznej oraz z innymi prawami przysługującymi legalnym użytkownikom systemu, jest użytkownik, który zakupił co najmniej jeden dowolny pakiet rekordów. Prawa legalnego użytkownika przysługują użytkownikowi pakietu przez 6 miesięcy od zakupu ostatniego pakietu rekordów.

  Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)

  Cennik pakietów rekordów

  Zasady zmniejszania licznika rekordów - Komercyjny licznik rekordów jest zmniejszany o jeden przy dodaniu nowego dokumentu głównego w programie. Oznacza to, że wystawienie faktury lub dokumentu magazynowego zmniejsza stan licznika o 1 bez względu na liczbę pozycji w dokumencie. Podobnie w rejestrze zamówień tylko rejestracja nowego zamówienia zmniejsza stan licznika. Wystawianie potwierdzeń do zamówień i rejestracja realizacji zamówień nie zmienia stanu licznika. Stan licznika komercyjnego jest zmniejszany tylko w przypadku, gdy nie obowiązują rekordy przekazane w promocji.

  Licencje na programy, Abonament i Licznik rekordów - Licznik rekordów nie jest zmniejszany, jeśli użytkownik posiada licencję na program, na przykład otrzymaną po przesłaniu kuponów zamieszczanych we wcześniejszych numerach PC World. Licznik rekordów nie jest też zmniejszany w żadnym programie, jeśli użytkownik opłaca abonament.