Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)

System KAPS - zestaw zintegrowanych programów wspomagających prowadzenie firmy - zmienia się...


System KAPS - zestaw zintegrowanych programów wspomagających prowadzenie firmy - zmienia się: wprowadzono nową formę sprzedaży i "wyrównanoŢ numer wersji z miesiącem publikacji na redakcyjnej płycie CD-ROM, wprowadzono też kilka uzupełnień. Na redakcyjnym krążku CD-ROM znajdziecie najnowszą wersję pakietu, oznaczoną 99.04. Jest to wersja pełna, lecz z ograniczoną liczbą wpisywanych rekordów.

Przypominamy, że przedstawianie pakietu KAPS rozpoczęliśmy w PC World KOMPUTER 9/98 i kontynuujemy co miesiąc.

Co nowego w wersji 99.04?

Zmiana numeracji wersji systemu KAPS - Co miesiąc ukazują się nowe programy i nowe opcje w systemie KAPS. Użytkownicy często mylą numer wersji systemu z numerem PC World KOMPUTER. By ułatwić wszystkim "życie", wprowadzono numerację systemu zgodną z numeracją PCWK. Uwaga! Należy pamiętać, że w związku ze zmianą numeracji systemu należy dokonywać importu danych z wersji KAPS 99.02 (PCWK 3/99) do wersji KAPS 99.04 (PCWK 4/99).

Pomoc techniczna

Dla użytkowników pakietu KAPS zamierzających wykorzystywać złożone funkcje i zaawansowane możliwości systemu firma PIREX uruchomiła płatną pomoc o nazwie ŇInfoserwisŢ. Po przesłaniu pytań pod adresem [email protected] pracownicy pomocy technicznej udzielają pisemnej odpowiedzi. Klient sam może wybrać jeden z trzech trybów uzyskania odpowiedzi (24h, 4h, 2h).

Każdy nowy użytkownik systemu może przesłać jednorazowo pod adresem infoserwisu trzy pytania, na które uzyska bezpłatną odpowiedź wraz ze szczegółową instrukcją korzystania z pomocy płatnej. Wprowadzenie usługi ŇInfoserwisuŢ gwarantuje użytkownikom dostęp do najaktualniejszych opisów z odpowiedziami na, często bardzo złożone, zagadnienia. Każdy zarejestrowany użytkownik systemu może korzystać także z bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dostępnej pod numerem telefonu (065) 5342579. Tu też poinformują go o pracy z pakietem KAPS.

Nowy raport w Gospodarce Magazynowej - Program Gospodarka Magazynowa uzupełniono o możliwość wydruku karty magazynowej w formularzu "Kartoteka Magazynowa".

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Wypełnianie pola ulica - Często przy wypełnianiu pól adresowych zapominamy o skrócie "ul." przed nazwą ulicy lub o skrócie "pl." przed nazwą placu. By ułatwić wypełnianie pola ulica, wprowadzono mechanizm ułatwiający automatyczne wstawianie skrótów.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Dwukrotne kliknięcie na polu [ulica], na przykład w programie Baza Adresowa, powoduje wstawianie do pola na przemian skrótów określających ulicę, plac, aleję lub osiedle. System potrafi dodawać skróty do wartości już istniejących w polu, a także przypomina o braku skrótu podczas rejestrowania nowego adresu.

Nowe bezpłatne programy - W związku ze zmianą zasad dystrybucji systemu i wprowadzeniem licznika rekordów, producent systemu KAPS udostępnił nieodpłatnie następujące programy pakietu: Kalendarz, Notatnik, Szybki Telefon. Praca z wymienionymi programami nie powoduje zmniejszania licznika rekordów.

Licznik Rekordów

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (8)
Programy komercyjne i bezpłatne - Pakiet KAPS od wersji 99.04 składa się z programów bezpłatnych, w których można zarejestrować dowolną liczbę rekordów bez konieczności wnoszenia opłat oraz z programów komercyjnych, w których za możliwość rejestrowania nowych rekordów należy wnieść opłatę. Programy komercyjne odróżniamy od bezpłatnych po symbolu monety umieszczonym w głównym menu nad przyciskami uruchamiającymi. Przekreślony rysunek monety informuje, że rejestrowanie nowych rekordów w programie jest bezpłatne.

Import Danych - Można bezpłatnie dokonywać importów z innych aplikacji a także wklejać dane za pomocą schowka systemu Windows. Na przykład, bezpłatnie importować do bazy adresowej dowolną liczbę adresów z dyskietki przekazanej przez innego użytkownika systemu.

Programy pakietu

Programy Komercyjne: Baza Adresowa, Rejestr Korespondencji, Terminarz, Rejestr Spraw, Rejestr Rozmów, Rejestr Usług, Rejestr Umów, Faktury i Rachunki, Rejestr Produktów, Rejestr Zamówień, Cennik Produktów, Gospodarka Magazynowa, Kreator Kalkulacji, Przelewy, Podróże Służbowe, Lista Pracowników, Rejestr Zatrudnień, Rejestr Obecności, Uniwersalna Baza danych.

Programy bezpłatne: - Kalendarz, Szybki Telefon, Notatnik.