Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Czy w jednym komputerze wykorzystując system KAPS można prowadzić kilka firm?


Czy w jednym komputerze wykorzystując system KAPS można prowadzić kilka firm?

Co nowego w wersji 99.05?

Kilka firm w jednym komputerze - Czy w jednym komputerze wykorzystując system KAPS można prowadzić kilka firm? Od wersji 99.05 pakietu umożliwiono eksploatację systemu z wykorzystaniem dowolnej liczby plików z danymi. Możliwe jest - na przykład - umieszczenie w jednym folderze plików z danymi o różnych nazwach i wybieranie ich podczas każdorazowego uruchomienia systemu. Możliwe jest także utworzenie dwóch skrótów na pulpicie uruchamiających dwie kopie systemu KAPS obsługujących dwie różne firmy.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Formularz umożliwiający wybieranie bazy danych podczas uruchomienia systemu.

Prowadzenie kilku firm na jednym komputerze wprowadzono głównie z myślą o biurach rachunkowych, ale powinno także zostać docenione przez właścicieli firm prowadzących kilka podmiotów gospodarczych. Natomiast przełączanie się pomiędzy dowolną liczbą plików danych umożliwia - na przykład - wybór pomiędzy oryginalną bazą danych i jej kopią wykorzystywaną do nauki nowych opcji i obsługi nowych programów. By wybrać dowolny plik z danymi wystarczy wykonać następujące kroki:

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Modyfikacja konfiguracji systemu umożliwiająca aktywowanie załączania wybranej bazy danych przy uruchomieniu systemu.

W Głównym Menu systemu KAPS w zakładce System kliknij przycisk Konfiguracja Systemu i w formularzu konfiguracji ustaw znacznik [pytaj o załączenie przy starcie systemu].

Zamknij i uruchom ponownie system.

Po wyświetleniu przez system formularza z wcześniejszymi załączeniami wybierz plik danych, z którego chcesz skorzystać lub podaj nową ścieżkę.

System pamięta ścieżki do wcześniej wykorzystywanych plików z danymi oraz automatycznie sprawdza, czy podane wcześniej ścieżki są aktualne. W formularzu umożliwiającym wybranie jednego z wielu plików danych można zamieścić opisy poszczególnych plików.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Zmodyfikowany Kreator Zabezpieczeń umożliwiający nadawanie i cofanie grup uprawnień.

Nadawanie uprawnień - Producent pakietu KAPS systematycznie analizuje propozycje zmian zgłaszanych przez użytkowników systemu i w kolejnych wersjach wdraża najciekawsze pomysły i sugestie.

Przykładem zmian wprowadzonych na życzenie użytkowników może być Kreator Zabezpieczeń, który w najnowszej wersji zmodyfikowano i umożliwiono użytkownikowi nadawanie i cofanie wszystkich uprawnień z określonej grupy przez jedno kliknięcie przycisku. Umożliwiono także przez kliknięcie jednego przycisku nadawanie i cofanie dla wybranego użytkownika wszystkich dostępnych uprawnień.

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Modyfikacja konfiguracji programu Gospodarka Magazynowa umożliwiająca wybór cen drukowanych na dokumentach.

Nowe wydruki w Gospodarce Magazynowej - Na podstawie uwag zgłaszanych przez użytkowników systemu uległy zmianie wydruki dokumentów magazynowych.

Teraz użytkownik może decydować, jakie ceny mają być drukowane na dokumentach przychodu i rozchodu z magazynu. System automatycznie ukrywa ceny zakupu lub ceny sprzedaży w zależności od ustawień w konfiguracji programu Gospodarka Magazynowa.

KAPS od środka

Kapitalny Asystent Przedsiębiorcy Samodzielnego (9)

Fragment zmodyfikowanego dokumentu magazynowego zawierającego ceny zakupów i ceny sprzedaży.

Zwiększenie wydajności systemu - Podczas wykonywania różnych operacji KAPS tworzy na dysku pliki tymczasowe, w których przechowuje na przykład wyniki działania kwerend (zapytań SQL) stosowanych w systemie. Pliki tymczasowe tworzone są w folderze C:\Windows\Temp. W systemie Windows można zmienić lokalizację plików tymczasowych wybierając najszybszy dostępny dysk. Tworzenie plików tymczasowych w folderze Temp można najlepiej zaobserwować uruchamiając i zamykając Terminarz z pakietu KAPS, który tworzy w folderze Temp aż 10 pomocniczych plików. Należy pamiętać o tym, że pliki tymczasowe są tworzone na dysku lokalnym także podczas pracy w sieci z wykorzystaniem danych załączanych z serwera.