Kara dla giganta

Aby uniknąć podziału firmy, Microsoft przedstawia własny plan zakończenia sporu z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Microsoft przedstawił własny plan zakończenia sporu z Departamentem Sprawiedliwości USA. Sędzia Thomas Penfield Jackson już wcześniej uznał, iż firma złamała amerykańskie prawo antymonopolowe, m.in. poprzez zintegrowanie przeglądarki internetowej z systemem operacyjnym Windows. Jednak wyrok ma być ogłoszony dopiero pod koniec maja br.

"Sędzia zaproponował, aby firma sama przedstawiła propozycję kary. Skorzystaliśmy z tego i przygotowaliśmy kilka rozwiązań" - powiedział Mark Murray, rzecznik firmy Microsoft.

Plan Microsoftu, rzecz jasna, nie przewiduje podzielenia firmy na dwa odrębne przedsiębiorstwa. Zamiast tego gigant z Redmond zobowiąże się m.in. do szybkiego i pełnego informowania twórców oprogramowania o swoich planach, umożliwi producentom komputerów umieszczanie swego logo na ekranie Windows, zapewni rozdzielenie systemu operacyjnego oraz przeglądarki Internet Explorer, a także nie będzie zabraniać instalowania innych systemów tym producentom, którzy pragną preinstalować Windows w produkowanych przez siebie komputerach.

"Uważamy to za najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron. Jeszcze w tym miesiącu przekonamy się, czy sędzia Jackson podzielił nasze zdanie" - dodał Mark Murray.


Zobacz również