Kariera outsourcingu logistyki

Według raportu przygotowanego przez Analytiqa, wydatki na usługi logistyczne w krajach Europy Zachodniej wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat o 30 miliardów euro. Rynek zewnętrznych usług logistycznych wzrośnie w tym czasie o 33%.

Autorzy raportu "Western European Logstics 2007" przestrzegają zarazem zewnętrznych dostawców usług logistycznych (3PL), żeby nie polegali tylko na wzroście rynku - na udział w puchnącym torcie trzeba będzie mocno zapracować. Analytiqa spodziewa się, że firmy 3PL będą musiały zawiązać bliższe alianse ze swoimi klientami i udowodnić im swoją znajomość uwarunkowań kulturowych jak i różnic formalno-prawnych na rynkach regionalnych. Rynki logistyczne w Europie Zachodniej różnią się bowiem miedzy sobą pod niemal każdym względem, stwierdza raport Analytiqa: wielkości, tempa wzrostu, złożoności łańcuchów dostaw, kultury outsourcingowej, dojrzałości. W ocenie autorów raportu, najlepiej rozwiniętym rynkiem logistycznym w Europie pozostaje Wielka Brytania. Rynek niemiecki skorzysta z przenoszenia ośrodków produkcyjnych na wschód kontynentu, będą tu przenosić się europejskie centra dystrybucyjne i huby transportowe. Francuski rynek logistyczny w ostatnich latach określany jest z kolei jako trudny, gdzie niechętnie korzysta się z outsourcingu logistyki.

Outsourcing usług logistycznych będzie kwitł w na południu Europy, popyt dotyczy przede wszystkim zintegrowanych usług. Na bardziej dojrzałych rynkach Europy Północnej wzrost wynikał będzie z rozwoju handlu internetowego oraz wprowadzania regulacji dotyczących recyklingu urządzeń elektrycznych i ochrony środowiska. Regulacje prawne, jak właśnie dyrektywy WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i ELV (End-of-Life Vehicles) będą zarazem bardzo silnie wspomagać wzrost całego rynku usług logistycznych.

Wzrost zapotrzebowania na logistykę najbardziej widoczny będzie na rynku detalicznym. Wydatki na usługi logistyczne mają tu na przestrzeni 5 lat zwiększyć się o 15,7 mld euro. Kwota ta nie zasili w całości rynku 3PL, ponieważ wielu detalistów rozwija własne działy logistyczne. W sektorze technologicznym udział 3PL wzrośnie do 58%, w farmaceutycznym przekroczą 2 miliardy euro. W sektorze motoryzacyjnym, outsourcing logistyczny będzie rósł bardzo szybko w związku dążeniem producentów do ograniczania kosztów i wzrostu wydajności łańcuchów dostaw, rozciągniętych daleko poza Europę. Do 2011 roku zewnętrzni usługodawcy logistyczni będą obsługiwać 57% zapotrzebowania sektora na usługi logistyczne w łańcuchu dostaw.