Karierowo.com: uważajcie, tutaj trzeba płacić! I to sporo za naprawdę niewiele...

Ludzie! Zanim gdziekolwiek się zarejestrujecie przynajmniej zajrzyjcie do regulaminu interesującej Was usługi. W przeciwnym wypadku będziecie nabijani w butelkę...

Wielu z nas nie interesuje się zapisami znajdującymi się w regulaminie usługi, z której zamierzamy skorzystać. Warto jednak przynajmniej do niego zajrzeć, gdyż nawet nie wgłębiając się w jego treść (faktycznie niekiedy bardzo skomplikowaną) możemy wyłapać fragment, który powinien zapalić czerwoną lampkę w naszej głowie. Dobrym przykładem jest tutaj serwis Karierowo.com.

Obecnie bardzo ciężko znaleźć pracę, szczególnie młodym osobom. Po zarejestrowaniu się w "pośredniaku" często sięgają one więc po oferty różnych internetowych serwisów obiecujących pomóc w skontaktowaniu ich z potencjalnym pracodawcą. Jednym z nich jest właśnie serwis Karierowo.com:

Czytając tak zachęcający opis możliwości usługi, który poparty jest kuszącą ofertą wytwórni filmowej wielu z internautów bez namysłu klika w przycisk ZAREJESTRUJ. Następnie po wypełnieniu odpowiednich pól swoimi danymi automatycznie akceptują oni regulamin i czekają z niecierpliwością na oferty pracodawców. Ku ogromnemu zdziwieniu zamiast tego na ich skrzynkę mailową trafia potwierdzenie zawarcia umowy oraz...numer konta, na który trzeba wpłacić 99 złotych.

Co otrzymujemy za 99 złotych?

VII. Opis usługi świadczonej przez Work of World na rzecz usługobiorcy

1. Przedmiotem świadczonej usługi jest utworzenie wizytówki "My CV" z informacji, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie www.karierowo.com

2. Prezentacja wizytówki "My CV" w serwisie Karierowo.com, który jest dostępny pod adresem www.karierowo.com na okres jednego roku, licząc od dnia rejestracji.

No cóż, za takie coś płacić 99 złotych...

Odstąpienie od umowy? Niestety jest problem...

Z pewnością część internautów płaci wspomnianą kwotę, natomiast część próbuje rozwiązać umowę. Co prawda w regulaminie czytamy, że "Zgodnie z ustawą o świadczenie usług droga elektroniczną Użytkownikowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia", lecz do niektórych osób korzystających z drugiego rozwiązania trafia podobno następująca odpowiedź:

"Dnia 4.12.2012 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) doszło do zawarcia umowy wiążącej obie strony umowy. W przypadku umów zawieranych na odległość, bez obecności stron, nie jest wymagany podpis dla ważności umowy. Umowa została zawarta poprzez wypełnienie formularza z danymi osobowymi oraz oświadczenie woli - akceptacja regulaminu oraz warunków umowy"

Czy jest z tego jakieś wyjście?

UOKiK przyznaje, że otrzymał skargi na działalność serwisu Karierowo.com, lecz twierdzi jednocześnie, że sprawa musi być dokładnie zbadana w ewentualnym postępowaniu. Czy jesteśmy więc na straconej pozycji? Według oficjalnego stanowiska urzędu, nie:

Konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt komputerowy przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca - zawierając z nami umowę na odległość - ma obowiązek poinformować nas na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni (tak stanowi art. 9 ust. 3 u.o.n.p.k.).

Jeśli tego nie uczyni (konsument nie otrzyma pisemnego potwierdzenia takiej informacji), to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy (stanowi to art. 10 ust. 2 u.o.n.p.k.). Termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn wydłuża się do trzech miesięcy także w przypadku, gdy przedsiębiorca co prawda poinformuje (na stronie internetowej lub w rozmowie telefonicznej) o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni, ale nie dostarczy konsumentowi tej informacji na piśmie.

Odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dowolny sposób. Należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dobrze jest też sprawdzić w umowie z przedsiębiorcą, czy ten nie zastrzega żadnej innej formy odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca nie powinien stawiać takich dodatkowych wymogów, niemniej jednak warto to sprawdzić, aby potem uniknąć sporu co do tego, czy odstąpienie od umowy było skuteczne.

Karierowo.com - profesjonalny portal?

Na koniec warto też poświęcić kilka słów wyglądowi portalu Karierowo.com. Jak na portal o "zasięgu globalnym, gdzie wielkie korporacje jak i małe przedsiębiorstwa rekrutują swoich pracowników" nie prezentuje się on profesjonalnie. Jest jakiś rozmazany i posiada tak interesujące i budzące zaufanie elementy jak np. medal (?) z napisem "BEST". Ponadto zaglądając do regulaminu możemy znaleźć takie kwiatki, jak poniższy fragment:

Postraszyć i zarobić ile się da

Wygląda więc na to, że właściciel Karierowo.com korzysta z metody Pobieraczka (który niestety najprawdopodobniej odrodził się w postaci serwisu Plikostrada), który straszył klientów licząc na to (i z pewnością się tutaj nie przeliczy), że część z nich potulnie wpłaci żądaną kwotę. A kim jest wspomniany właściciel? Dowiadujemy się tego z regulaminu:

"Usługodawca - Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8"

______________

LUDZIE CZYTAJCIE REGULAMINY. NIE DAWAJCIE SIĘ NABIJAĆ W BUTELKĘ!

Źródło: Gazeta.pl


Zobacz również