Karta z Power of X

Wysłużone karty do nieliniowej edycji wideo z serii RT2000/2500 firmy Matrox mają godnego następcę. Jest nim analogowo-cyfrowa karta RT.X100.

Wysłużone karty do nieliniowej edycji wideo z serii RT2000/2500 firmy Matrox mają godnego następcę. Jest nim analogowo-cyfrowa karta RT.X100.

Zastosowano w niej nową architekturę, nazwaną przez producenta Power of X, oferującą m.in. skalowalność, znaną już z konkurencyjnych kart Canopus DVStorm. Polega ona na efektywniejszym wykorzystaniu możliwości karty, wzrastających wraz ze zwiększaniem się mocy obliczeniowej komputera. RT.X100 udostępnia funkcje realizowane w czasie rzeczywistym, w tym: sprzętowe przechwytywanie materiału wideo do formatu MPEG-2, zarówno z wejść analogowych, jak i cyfrowych; znane już z droższych kart DigiSuite rozbudowane kluczowanie chrominancją i luminancją; rozbudowane korekcje koloru, płynne regulacje tempa odtwarzania materiału wideo; znane z kart RT2000/2500 efekty 2D/3D i filtry uzyskiwane dzięki technologii Matrox Flex 3D; akcelerowany eksport materiałów do formatów VCD/SVCD oraz formatów używanych w multimediach i Internecie; stały podgląd na zewnętrznym monitorze w programach After Effects, 3D Studio Max oraz Lightwave 3D.

Całkowitą nowością jest możliwość łączenia w czasie rzeczywistym do 16 efektów przy wykorzystaniu 2 kanałów wideo i 2 kanałów grafiki. Karta ma oferować możliwość realizacji efektów RT zarówno na wyjściach analogowych, jak i na wyjściu cyfrowym. Podstawą oprogramowania jest Adobe Premiere 6.0, Matrox MediaTools, Sonic DVDit! LE oraz Ligos GoMotion.