Karty pre-paid tylko na dowód

Już wkrótce prawdopodobnie nie kupimy karty pre-paid bez okazania dowodu.

Mariusz Błaszczak (minister spraw wewnętrznych i administracji) oraz Mariusz Kamiński (koordynator służb specjalnych) przedstawili projekt ustawy antyterrorystycznej, szczególnie ważnego dokumentu w obliczu zbliżających się w Polsce wydarzeń takich jak szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży uświetnione wizytą papieża Franciszka. Poza opisem szeregu nowych uprawnień przysługujących naszym służbom panowie przedstawili także bardzo interesujące informacje dotyczące sprzedaży kart pre-paid. Wynika z nich, że zgodnie z nową ustawą takie startery będą mogły być sprzedawane jedynie za okazaniem dowodu osobistego. Tak zebrane dane przez sprzedawców miałyby być następnie przekazywane operatorom.

Projekt ustawy antyterrorystycznej zakłada m.in. obowiązek okazania dowodu podczas zakupu kart pre-paid

Projekt ustawy antyterrorystycznej zakłada m.in. obowiązek okazania dowodu podczas zakupu kart pre-paid

Oczywiście natychmiast nasuwa się tutaj pytanie, co z ochroną danych osobowych, co z pewnością stanie się obiektem zainteresowania ze strony GIODO. Warto tutaj jednak podkreślić, że obowiązek rejestracji osób kupujących karty pre-paid postulowany był przez służby już w 2012 roku oraz że podobne regulacje obowiązują w takich krajach jak Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria.