Kasowanie zamiast wygaszacza

Haras.A to robak internetowy, rozpowszechniający się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po uaktywnieniu się kasuje dane oraz niektóre pliki systemowe.

Haras.A to robak internetowy, rozpowszechniający się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po uaktywnieniu się kasuje dane oraz niektóre pliki systemowe.

Robak zwykle pojawia się w komputerze w postaci załącznika do e-maila o następujących parametrach:

Tytuł: SARAH SCREEN SAVER

Treść:hi

how are u?

look at sarah screen saver (;-) its very good

Załącznik: Sarah.scr

Po uruchomieniu załączonego pliku robak kopiuje się na twardy dysk (jako C:\Windows\System\SARAH.SCR) i dodaje do Rejestru wpis, dzięki któremu plików ów będzie uruchamiany przy każdym starcie systemu Windows. Haras.A może usunąć z dysku pliki systemowe (m.in.: C:\COMMAND.COM, C:\CONFIG.SYS oraz C:\AUTOEXEC.BAT) – to sprawi, że niemożliwe będzie uruchomienie systemu Windows. Oprócz tego robak skasuje również zawartość pierwszego w kolejności alfabetycznej katalogu na dysku C.

Aby usunąć robaka, należy zaopatrzyć się w najnowsze uaktualnienia do programu antywirusowego i przeprowadzić kompleksowe skanowanie systemu. Jeśli aplikacja wykryje pliki kopie robaka, należy je usunąć.