Każda pliszka swój ogon chwali

Zachodni konsumenci pozostają sceptyczni co do jakości produktów "Made in China" i "Made in Korea".

Synovate zapytało ponad 6 tys. osób ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii o ocenę jakości produktów z Chin, Japonii i Korei Południowej.

Tylko 12% ankietowanych konsumentów z rynku amerykańskiego i głównych rynków europejskich uważa produkty powstałe w Chinach lub Korei Południowej za produkty wysokiej jakości. Nieco ponad połowa (52%) konsumentów z Europy uważa, że Japonia dostarcza produkty wysokiej jakości. Podobnego zdania jest tylko 41% Amerykanów. Jak się ponadto okazuje, jedna trzecia ankietowanych podczas zakupów szuka towarów pochodzących z ich kraju.

Koreańska presja

Chińscy i koreańscy producenci chcą dostać się do segmentu odbiorców towarów średniej i luksusowej jakości. W szczególności dotyczy to Koreańczyków, którzy muszą ostro rywalizować kosztami z Chinami. Zdaniem badaczy, Koreańczycy odczuwają większą presję: muszą poprawić sposób postrzegania swoich produktów, aby odróżnić się od Chińczyków. Nie da się na dłuższą metę konkurować z Chińczykami ceną.

Koreańczyków powinien niepokoić w tym kontekście fakt, że chińskie produkty otrzymywały znacznie wyższe oceny np. w Holandii (20% uznało, że są to produkty wysokiej jakości), czy Wielkiej Brytanii (15%). Tymczasem najwyższy odsetek bardzo dobrych ocen, jaki uzyskały koreańskie produkty, to 13% wskazań w Holandii.

W znacznie lepszej sytuacji są Japończycy, ale oni doświadczyli już zmiany postrzegania swoich produktów. W latach 60. odbiór japońskich towarów był taki sam jak obecnie chińskich. Ewolucja dokonała się dzięki ciężkiej pracy i innowacyjności.

Wymagający Francuzi i patriotyczni Amerykanie

Amerykanie najczęściej bardzo wysoko oceniają jakość swoich produktów (78% ankietowanych) i często kierują się w zakupach patriotyzmem w myśl hasła "buy American' in America". Tego samego zdania o ich towarach było jednak tylko 43% badanych Europejczyków. Europejczycy uważają z kolei najczęściej (74%), że to produkty powstające w ich krajach są wysokiej jakości.

Najgorsze oceny towarom z Dalekiego Wschodu przyznawali Francuzi: 62% uważa, że koreańskie towary są niskiej jakości, 66% ocenia tak chińskie towary, a 27% - japońskie (porównywalnie nisko tylko Amerykanie, 22%). Chińskie towary wyjątkowo nisko oceniali też Hiszpanie (72%) i Niemcy (60%).