Kexi - wolnodostępny MS Access

Zespół programistów, których jednym z liderów jest Jarosław Staniek, udostępnił nową wersję Kexi - zintegrowanego środowiska do zarządzania bazami danych. Aplikacja oznaczona została numerem 0.1 beta 5 i nosi kodową nazwę $Halloween$.

Kexi - środowisko zarządzania bazami danych

Kexi - środowisko zarządzania bazami danych

Kexi jest uważany za kandydata na wolnodostępny odpowiednik aplikacji MS Access z systemu Windows. Umożliwia projektowanie tabel, zapytań, formularzy i raportów w wygodnym dla użytkownika środowisku graficznym. Kexi jest członkiem zarówno projektu KDE jak i KOffice, zatem z tymi środowiskami integruje się w systemach Unix/Linux, choć zaprojektowany jest tak, że może działać również w systemach MS Windows czy Mac OS X (w tym ostatnim na razie jednak nie pracuje).

W najnowszej wersji wprowadzono m.in. sporo poprawek w KexiDB i w kreatorze zapytań do bazy, z powrotem dodano obsługę MySQL, SQLite3 oraz możliwość konwersji z/do SQLite2 z pełnym wsparciem dla znaków Unicode, znacznie ulepszony kreator formularzy, ulepszony generator tabel (autonumerowanie, wybór pomiędzy graficznym a tekstowym trybem, interpreter), dodano również wiele poprawek w trybie widoku danych w tabeli (nowe akcje, wygodniejszy system nawigacji i edycji danych).

Kexi jest aplikacją otwartą dla systemów wolnodostępnych, zarówno sam program, jak i biblioteki, udostępniane są na zasadach licencji LGPL. Na stronie projektu znajduje się również szczegółowa instrukcja, dotycząca kompilacji programu ze źródeł.

Więcej informacji

http://www.kexi-project.org/index-hw.html


Zobacz również