Kickstarter zmienia przepisy dotyczące wywiązywania się z obietnic

Kickstartera znają wszyscy - oszuści również. Nie było co prawda jeszcze głośnych wyłudzeń za pomocą tej usługi, jednak opóźnienia w terminach realizacji obiecanych produktów są tak częste, że firma zmieniła dotyczące ich zasady.

W sekcji informacyjnej Kickstartera, a konkretnie w wyjaśnieniach "How Projects Work", pojawił się następujący zapis: "Jeżeli zbierający fundusze nie jest w stanie ukończyć swojego projektu ani nagrodzić fundatorów, oznacza to niewywiązanie się z podstawowych zobowiązań umowy. Musi wówczas podjąć niezbędne działania wyjaśniające sytuację, w tym: opublikować raport informujący, jak wiele z zapowiedzianego projektu zostało wykonane, jak zostały użyte otrzymane dotąd fundusze, a także z jakich powodów projekt nie może zostać ukończony.

Kickstarter zmienia przepisy dotyczące wywiązywania się z obietnic

Dodatkowo wprowadzono przepis nakazujący traktowanie fundatorów z odpowiednim szacunkiem, a także wymaganie zwrócenia pozostałych w posiadaniu funduszy osobom, które nie otrzymały obiecanych nagród (proporcjonalnie do wniesionej kwoty). Można także zaproponować alternatywny sposób na ukończenie projektu. Wprowadzenie nowych przepisów kończy się dodaniem istotnego paragrafu - "Twórca jest odpowiedzialny za spełnienie swoich obietnic. Jeżeli nie jest w stanie ich dotrzymać, mogą zostać podjęte prawne działania przeciwko niemu." Jak wyjaśnia Kickstarter, zaostrzenie przepisów ma służyć tylko i wyłącznie satysfakcji fundatorów oraz zwiększenie motywacji twórców, którzy nierzadko przesuwają termin ukończenia swoich projektów.