Kiedy do Unii

Niewiele ponad jedna trzecia Polaków wie, że w tym roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a ponad trzy czwarte pamięta, że w tym roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej – pokazuje sondaż TNS OBOP.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez TNS OBOP, 86% Polaków wie, że w tym roku nasz kraj przystąpi do Unii Europejskiej, 7% nie wie kiedy to nastąpi, 4% uważa, że w 2005 roku, 2% - że w 2006, a 1% - że jeszcze później.

53% nie wie, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, zdaniem 9% w 2005 roku, a 2% - w 2006 roku lub później. 59% ankietowanych miała już w ręku wspólną europejską walutę euro.


Zobacz również