Kiedy odżyje rynek IT?

Jak z kryzysem radzą sobie użytkownicy IT i jaką strategię na czas dekoniunktury powinni przyjąć dostawcy rozwiązań informatycznych? Computerworld rozmawiał z Andrzejem Jaroszem, dyrektorem IDC Polska.

Co dziś robią użytkownicy IT? Czy wykorzystują czas na porządkowanie infrastruktury, czy raczej "przyczaili się" na pozycjach minimalnych wydatków i czekają na dalszy rozwój wydarzeń?

Kiedy odżyje rynek IT?

Tych użytkowników mamy w Polsce kilka milionów, więc trudno jedną miarą opisać szeroką skalę obserwowanych przez nas zachowań. Generalnie firmy próbują w różny sposób zracjonalizować wydatki. Działają pod presją czasu i nie zawsze racjonalizacja przybiera optymalne formy. Często dochodzi do prób obniżenia wydatków kosztem bezpieczeństwa, czego w normalnych czasach się nie robi. Zależność pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a kosztami jego osiągnięcia nie jest liniowa. Oznacza to, że nieznaczne zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa może powodować znaczne oszczędności. Oszczędzamy, przyjmując założenie, że możliwość zdarzenia, przed którym do tej pory się zabezpieczaliśmy, jest niewielka lub zgoła znikoma. Praktyka dowodzi jednak, że ogromne straty w przypadku zaistnienia owego wypadku o niewielkim prawdopodobieństwie znacznie przewyższają koszty wysokiego bezpieczeństwa.

Uważa się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy CIO mają niepowtarzalną szansę pchnięcia IT na nowe tory, zaproponowania nowych strategii rozwoju, właśnie w tym okresie między zawieszeniem a kolejną fazą wzrostu gospodarczego. Jakie strategie, architektury są dziś en vogue?

Rzeczywiście, to prawda, że teraz jest pora na refleksję i pewne przewartościowania, szczególnie tam, gdzie informatyka pełni kluczową rolę. Czy dziś na rynku istnieją wzory i koncepcje, które można z łatwością zastosować w praktyce? Niestety nie. Nawet dobrze opisane koncepcje wymagają dużego wysiłku i umiejętności wdrożenia ich w konkretnych uwarunkowaniach danego przedsiębiorstwa - życie jest dużo bardziej skomplikowane niż teoria. W kryzysie firmy są skłonne podjąć pewną pracę analityczną, koncepcyjną, by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie i ocenić, czy koncepcje outsourcingu, offshoringu, multisourcingu, utility computingu itd. powinny zostać zastosowane w ich przypadku. Ale kryzys ma też swoją dynamikę, nie pozostawia nieokreślonego horyzontu czasowego na myślenie - pewne rozwiązania trzeba przyjąć szybko. Okno możliwości nie będzie otwarte zbyt długo.

Rozmawiała Dorota Konowrocka. Pełną treść wywiadu opublikowaliśmy w raporcie "Zbuduj potęgę podczas kryzysu" przygotowanym przez Computerworld przy współpracy z HP. Raport można pobrać bezpłatnie TUTAJ.