Kielce: kilkaset zarzutów za piractwo?

22-letniemu kielczaninowi grożą nawet 752 zarzuty za piractwo - część z nich już usłyszał, czeka na kolejne. Kieleccy policjanci znaleźli na jego komputerze nielegalne oprogramowanie oraz 700 plików muzycznych i 70 filmowych, pobranych z Internetu.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Kielcach, zwalczający przestępczość gospodarczą, "przerwali działalność kielczanina" w ubiegłym roku. Mężczyzna nie został jednak zatrzymany. Zdaniem biegłych, wartość pirackiego oprogramowania wynosi 1500 zł, zaś muzyki - 800 zł. Ekspertyza dotycząca filmów jest przygotowywana Dlaczego aż tyle zarzutów? Z powodu dużej liczby pokrzywdzonych (właścicieli praw autorskich do utworów).

Za paserstwo i łamanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Problem w tym, że policja ma problem z ustaleniem źródeł pochodzenia znalezionych na dysku mężczyzny plików, tym bardziej, że polskie przepisy nie są w tej kwestii jasne. Ustawa z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozdziale 3. mówi o dozwolonym użytku osobistym - wg zawartych tam regulacji dopuszczalne jest "dzielenie się" utworami w ramach użytku osobistego.

Co musisz wiedzieć, aby być legalnym?

1. W ramach tzw. "użytku osobistego" masz prawo do udostępniania legalnie nabytych utworów - ale tylko osobom, z którymi pozostajesz w związku osobistym (takim jak pokrewieństwo, powinowactwo, stosunek towarzyski). Ustawa o prawie autorskim zastrzega jednak, że nie może się to odbywać z naruszeniem interesów twórców.

2. Masz prawo do wykonania kopii legalnie nabytej płyty CD czy DVD. Jeśli zastosowane na płycie zabezpieczenia uniemożliwiają to, możesz - w ramach praw konsumenckich - poprosić producenta płyty (wydawcę) o dostarczenie kopii płyty.

3. Nie masz prawa udostępniać materiałów chronionych prawem autorskim obcym osobom (np. za pośrednictwem sieci P2P) - grozi za to kara więzienia, możesz też zostać pozwany przez poszkodowanego artystę (autora udostępnionego materiału), jeśli uzna on, że Twoja działalność pozbawiła go dochodów.

4. Korzystanie z pirackiego oprogramowania na użytek osobisty jest zabronione. A jeśli korzystanie z nielegalnego oprogramowania przynosi Ci korzyści majątkowe, grozi Ci grzywna oraz kara ograniczenia wolności do lat 5 (w myśl ustawy o prawie autorskim).

P2P: co Ci wolno, a za co pójdziesz siedzieć?

Mowa tu zarówno o korzystaniu z danego utworu przez nabywcę egzemplarza utworu, licencji itp., jak również przez osoby pozostające w związku osobistym, takim jak pokrewieństwo, powinowactwo, stosunek towarzyski. Zarzuty opierają się jednak na zasadzie, zawartej w artykule 35. wspomnianej ustawy, zgodnie z którym dozwolony użytek nie może godzić w słuszne interesy twórcy, takie jak np. prawo do wynagrodzenia za utwór.

Nieautoryzowane kopie multimediów nie stanowiły dla kielczanina źródła dochodu, zatem bardziej prawdopodobna od więzienia jest w tym wypadku grzywna (poszkodowany może domagać się "zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia).