Kiepskie nastroje

W marcu br. spadł obliczany przez Pentor wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON.

W porównaniu z lutym br. jego wartość obniżyła się o 3,3 punktu, do minus 7,9 punktu. Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju PESK, również spadł, o 6,8 punktu w porównaniu z lutym 2006, do minus 12,9 punktu. Natomiast wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw domowych OGD utrzymał się na poziomie podobnym jak miesiąc wcześniej (minus 2,8 punktu).

Większość (63%) ankietowanych nie przewidywała większych zmian w swojej kondycji finansowej, 24% spodziewa się poprawy w ciągu najbliższego roku, a 14% pogorszenia swojej sytuacji finansowej.

W marcu 2006 r. 43,9% społeczeństwa stanowiły, według Pentoru, osoby o negatywnym stosunku do aktualnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani). 56,1% badanych wyraziło optymizm i satysfakcję w związku z kondycją polskiej gospodarki.