Kierunek B2B

BigBlue ogłosił wprowadzenie nowego oprogramowania, które ułatwi małym i średnim firmom prowadzenie działalności w Internecie.

IBM zaprezentował najnowsze oprogramowanie iSeries Connect, umożliwiające firmom połączenia online z partnerami handlowymi lub platformami typu B2B. System jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. ISeries Connect, zbudowany na bazie Javy i języka XML, został zaprojektowany do pracy w środowisku systemów wykorzystywanych w handlu elektronicznym, takich jak WebSphere oraz Domino, stworzony przez zależną od IBM firmę Lotus.

Oprogramowanie Iseries Connect umożliwia łączenie i katalogowanie narzędzi oraz dodawanie przez użytkowników dodatkowych spersonalizowanych funkcji. Użytkownicy korzystający z tego systemu będą mogli korzystać z bezpiecznych połączeń ze swoimi partnerami biznesowymi lub z giełdami wymiany towarów

Cena najnowszego oprogramowania w podstawowej wersji wynosi 1000 USD.