Kierunek: Internet

W ciągu trzech lat TP Internet zamierza zainwestować w rozwój usług internetowych i gospodarki elektronicznej w Polsce ok. 500 mln zł.

Podczas kieleckich targów Internet '99 prezes Sławomir Kulągowski przedstawił strategię działania spółki TP Internet. Jej celem jest rozwój usług internetowych i gospodarki elektronicznej w Polsce poprzez dostarczanie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych oraz upowszechnianie korzystania z Internetu. W ciągu najbliższych trzech lat TP Internet zamierza zainwestować w rozwój usług internetowych w Polsce ok. 500 mln zł.

Przewidywane obecnie obszary działania spółki to usługi oparte na zasobach serwerowych (hosting), e-mail i WWW oraz dostęp dedykowany i komutowany do Internetu. W dalszych planach TP Internet leży budowa własnego portalu i wyszukiwarki, a także tworzenie rozwiązań dla gospodarki elektronicznej, umożliwiających dokonywanie zakupów przez sieć (teleshpopping), opłacanie rachunków i obsługę innych transakcji przez Internet (home banking). Działalność ta będzie sukcesywnie obejmować również multimedia (gry, muzyka, wideo, VoIP, czyli przesyłanie głosu przez Internet) oraz i stworzenie wirtualnego biura.

Więcej informacji: www.tpi.pl/