Kierunek .NET

Borland Delphi 8 rozszerza rodzinę języków programowania platformy .NET.

Borland Delphi 8 for the Microsoft .NET Framework. Tak nazywa się najnowsza wersja środowiska programistycznego Delphi, które do czasu premiery występowało pod roboczą nazwą Delphi Octane. Zgodnie z zapowiedziami, Delphi 8 pozwala tworzyć aplikację do platformy .NET w czystym języku Delphi oraz - co może jest nawet - ważniejsze, umożliwia przeniesienie aplikacji Win32 na platformę .NET. Jednocześnie samo pojawienie się tak popularnego języka programowania w rodzinie .NET umożliwia skorzystanie z bazy rozwiązań, gotowych komponentów i już napisanego kodu do budowy nowych, spójnych i stabilnych systemów.

Środowisko Delphi 8 wyposażone zostało w interfejs graficzny znany już z C#Buildera - pierwszego narzędzia firmy Borland do tworzenia aplikacji na platformę .NET. Oznacza, to że GUI jest znacznie wygodniejsze (zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się paletą komponentów), bardziej funkcjonalne, łatwiejsze do rozbudowy i powoduje zwiększenie produktywności. Inną wspólną cechą obu środowisk jest dokonywana na bieżąco wizualizacja kodu w postaci diagramów UML, co jest szczególnie cenne, ponieważ gwarantuje, że projekt będzie udokumentowany, a przez to bardziej zrozumiały dla innych programistów.

Delphi 8 potrafi budować aplikacje GUI za pomocą kontrolek Windows Forms lub komponentów VCL (specjalna wersja tej biblioteki do .NET), aplikacje internetowe za pomocą Web Forms, Web Services i ASP.NET, aplikacje bazodanowe oparte na ADO.NET, usługi systemowe i aplikacje na konsolę. Natomiast specjalny sterownik Borland Data Provider umożliwia dostęp do baz danych MS Access, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle 9i oraz Borland InterBase. Jednocześnie nadal obsługiwane są dotychczasowe metody dostępu do danych, czyli dbExpress, Borland Database Engine (BDE) oraz InterBase Express (IBX).

Delphi 8 może posłużyć też do przeniesienia aplikacji Win32 na platformę .NET. Komponenty z biblioteki VCL znajdą swoje odpowiedniki w bibliotece VCL do .NET, natomiast kod zawierający bezpośrednie wywołania API oraz korzystający z zewnętrznych bibliotek DLL będzie wymagał drobnych modyfikacji. Przeniesienie powinno się odbyć gładko również ze względu na zawarte w samej architekturze .NET mechanizmy dostępu do komponentów COM i wywoływania kodu natywnego.

Delphi 8 jest dostępny tradycyjnie w trzech odmianach: od wersji Professional przeznaczonej dla pojedynczych programistów aplikacji Windows i aplikacji internetowych, poprzez Enterprise do tworzenia rozwiązań korporacyjnych na podstawie baz danych i platformy ASP.NET, aż do wersji Architect, umożliwiającej sterowane modelem, projektowanie oraz budowę aplikacji.

W wersji Architect, obok wspomnianej wizualizacji kodu, zachowano również relację w drugim kierunku, a zatem możliwe jest generowanie kodu ze schematów UML. A przy wykorzystaniu Enterprise Core Objects (ECO) aplikacja jest wręcz konstruowana na podstawie jej modelu biznesowego.

Razem z Delphi 8 dostarczana jest także poprzednia wersja tego systemu - Delphi 7 - do budowy aplikacji na platformę Win32. W wersji Enterprise dołączony jest też Borland StarTeam 5.4 Standard do zarządzania budową aplikacji, natomiast w wersji Architect - Borland Optimizeit Profiler for the Microsoft .NET Framework. Delphi 8 działa pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 2000 Professional/Server, Windows XP lub Windows Server 2003.

BSC Polska, http://www.borland.pl ; Cena 2999 (Architect), 2499 (Enterprise), $999 (Professional). Jest też możliwe uaktualnienie poprzednich wersji.


Zobacz również