Kieszonkowy Linux


Pygmy Linux

www.linuxstart.com/~pygmy/

Kieszonkowy Linux
Dystrybucja Linuksa oparta na systemie plików UMSDOS może więc być zainstalowana na partycji DOS/Windows bez partycjonowania, co pozwala na łatwą instalację przez początkującego i używanie "obok" istniejącego systemu DOS/Windows 9x. Minimalna konfiguracja to procesor 386, 4MB RAM i około 25 MB miejsca na dysku. Pygmy jest gotowy do łączenia się z Internetem przez modem i sieć lokalną. Jedyną wadę stanowi to, że korzysta ze starszej wersji biblioteki systemowej libc5, co uniemożliwia instalację najnowszych binariów. Jest dostępne rozszerzenie PYGMY X zawierające X serwer, menedżera okien ICEWM i przeglądarkę VNC. Pygmy zawiera program Pine (program pocztowy i news), przeglądarkę Lynx, program Wget do ściągania plików i stron WWW z Internetu, pppsetup ułatwiający konfigurację połączenia modemowego, netconfig - skrypt do konfiguracji sieci, sendmail - serwer pocztowy, fetchmail - do pobierania listów z wielu skrzynek pocztowych, SSH, przeglądarkę plików graficznych zgv, menedżer plików Midnight Commander itp.

Instalacja

Utwórz w DOS/Windows katalog c:\linux, skopiuj do niego wszystkie pliki pygmy06. i uruchom pygmy06.exe. Po rozpakowaniu wszystkich plików możesz uruchomić Linuks plikiem wsadowym c:\linux\linux.bat z poziomu DOS-u.

RamLinux

http://metalab.unc.edu/pub/Linux/recovery/

Wyspecjalizowana minidystrybucja narzędziowa przeznaczona do naprawy istniejącego już na dysku Linuksa. Najciekawsze jest to, że na jednej dyskietce zmieścił się również Midnight Commander - menedżer plików podobny do Norton Commandera. Są również dwa narzędzia "ratunkowe" - mbr, który pozwala wykonać kopię zapasową sektora startowego (MBR) twardego dysku oraz fixdisktable do naprawy tablicy partycji. Można montować partycję DOS/Windows. Wadę stanowi całkowity brak obsługi sieci.

Jest to świetne rozwiązanie dla początkujących, którzy jeszcze sobie nie radzą z ręcznym wydawaniem poleceń - Midnight Commander jest świetnym pomocnikiem w takich sytuacjach.

Instalacja

W DOS/Windows uruchom plik ramf-61.exe, wejdź do powstałego podkatalogu ramflop i wpisz c:\ramflop> fdimage ramflop.img a: . Uruchom system z utworzonej dyskietki.

Tomsrtbt

www.toms.net/rb/

Przygotowywanie dyskietek startowych

Wszystkie minidystrybucje "dyskietkowe" Linuksa instaluje się podobnie - musisz nagrać na dyskietki jeden duży plik - tzw. image - binarny obraz dyskietki.

W DOS/Windows do nagrywania służy program rawrite.exe, uruchamiany z linii poleceń:

<font color="red">rawrite.exe xx.img a:

gdzie <font color="red">xx.img to nazwa pliku z obrazem binarnym. W Linuksie lub dowolnym Uniksie możesz użyć standardowego polecenia <font color="red">dd:

<font color="red">dd if=xx.img of=/dev/fd0

gdzie xx.img to nazwa pliku zawierającego obraz dyskietki.

Jednodyskietkowa dystrybucja do stosowania jako dyskietka ratunkowa. Na 1.7 MB umieszczono niewiele narzędzi sieciowych, nie ma gier, a większość miejsca zajmują narzędzia do tworzenia, formatowania i naprawy partycji (nie tylko linuksowych - również FAT i minix), sterowniki napędów SCSI i PCMCIA, edyory tekstowe (emacs, vi) i heksadecymalne. Nie mogło też zabraknąć pakerów (tar, gzip, bzip2 i undeb - do rozpakowywania pakietów Debiana/Corel Linuxa). Program pozwala na obsługę streamerów.

W rękach doświadczonego administratora tomsrtbt jest potężnym narzędziem - pomaga odzyskać choć część danych po prawie każdej awarii dyskowej (nie tylko dysków linuksowych). Zwykłemu użytkownikowi nie oferuje co prawda większych możliwości niż muLinux czy inne minidystrybucje ogólnego przeznaczenia, jednak ze względu na swoją specjalizację może być prostszy w użyciu. Oprócz zastosowań ratunkowych można go użyć w bezdyskowym komputerze sieciowym - np. do zdalnej pracy na innym komputerze przez telnet. Ciekawym programem sieciowym zawartym w tomsrtbt jest snarf - służy do ściągania stron WWW lub plików z serwerów FTP na lokalny komputer (jest to namiastka wget, znanego ze zwykłych dystrybucji Linuksa).

Instalacja

Instalacja sprowadza się do rozpakowania archiwum, włożenia czystej dyskietki do napędu i uruchomienia skryptu install.s (w Linuksie) lub install.bat w DOS-ie. Po uruchomieniu system startuje wielokrotnie szybciej niż np. muLinux, zadaje też znacznie mniej pytań o konfigurację.

Xdenu

http://xdenu.tcm.hut.fi/

Wyspecjalizowana minidystrybucja, która zamieni twój komputer PC w

X terminal, a przy tym mieści się na dwóch tylko dyskietkach. Wystarczy procesor 386 i co najmniej 8MB RAM oraz obsługiwana karta sieciowa, aby można było połączyć się z X serwerem działającym w sieci lokalnej (lub przez Internet za pomocą modemu, po zainstalowaniu dodatkowego rozszerzenia).

Dostępne są dodatkowe rozszerzenia - edytory, obsługa PPP i programy sieciowe. Xdenu będzie przydatny dopiero wtedy, gdy w sieci znajduje się X serwer akceptujący zdalne połączenia - jego funkcję może pełnić każdy Linux/Unix. Ponieważ wszystkie zadania są wykonywane na zdalnym komputerze, szybkość i wydajność maszyny, na której pracujesz, nie ma większego znaczenia.

Instalacja

Instalacja możliwa jest na dwa sposoby: albo przygotowanie dyskietek startowych, albo uruchamianie systemu z twardego dysku. W pierwszym przypadku (FloppyX) utwórz dwie dyskietki - startową, używając obrazu odpowiedniego do swojej karty graficznej: boots3 dla kart S3, bootm32 dla Mach 32, bootm8 dla Mach 8 i svga dla innych. Obraz dla drugiej dyskietki znajduje się w pliku config.gz. Po uruchomieniu komputera z dyskietki boot, zaloguj się jako root, bez hasła i uruchom program setup. Teraz możesz uruchomić X Window poleceniem startx. Sesję X Window kończysz kombinacją klawiszy [Ctrl Alt Backspace], a system zamykasz klawiszami [Ctr AltDel]. Jeśli chcesz zainstalować Xdenu na twardym dysku (HdX) użyj w DOS/Windows samorozpakowującego się archiwum linuz.exe lub linuzs.exe w komputerze z kontrolerem SCSI. Nowy system możesz uruchomić poleceniem c:\linux\etc\loadlin\linux. bat, dalej konfigurując tak jak w wersji dyskietkowej.

Aby zainstalować odpowiedni X serwer, należy skopiować go (z podkatalogu xkits) do katalogu c:\ i po uruchomieniu Linuksa zainsta-

lować, np. poleceniem upgrade/DOS /xkits3.tgz.