Kieszonkowy Linux

Druga część przeglądu linuksowych "perełek" - miniaturowych wersji Linuksa mieszczących się na jednej lub kilku dyskietkach.


Druga część przeglądu linuksowych "perełek" - miniaturowych wersji Linuksa mieszczących się na jednej lub kilku dyskietkach.

muLinux

http://mulinux.net2000.pl

Kieszonkowy Linux
Miniaturowy Linux, mieści się na jednej dyskietce. System bazowy obsługuje PPP, karty sieciowe Ethernet, NFS, SAMB-y, FTP, IRC, ipfw itd. Na dystrybucję składa się jedna dyskietka "bazowa" oraz dodatki (każdy na osobnej dyskietce): EXT - zestaw dodatkowych narzędzi i modułów jądra (sterowników), X11 - czyli X-Window - zawiera m.in. 3 menedżery okien: fvwm95, wm2 i AfterStep, VNC - X-serwer z obsługą Virtual Network Computing, GCC - kilka kompilatorów wraz z narzędziami. muLinux z powodzeniem może służyć jako... serwer sieciowy - zawiera m.in. prosty serwer WWW, specjalną wersję sendmaila (serwera pocztowego) liczącą... 1216 bajtów, serwer FTP, telnet/SSH.. Można skonfigurować system jako firewall, działa IP masquerading, są programy sniffit (podsłuchiwanie pakietów TCP/IP), netcat i nmap (skanery portów). Dostępne są też 3 przeglądarki WWW: lynx, Quark (podobna do Lynksa) i Chimera. Jest klient FTP, news (z możliwością pracy offline) i IRC oraz narzędzia sieciowe (m.in SSH - Secure Shell). Do czytania poczty offline służy specjalna, miniaturowa wersja programu fetchmail. muLinux potrafi też wysyłać i odbierać faksy przy użyciu do-wolnego faksmodemu (oczywiście z wy- jątkiem winmodemów). W systemie znajduje się edytor binarny muhex, pozwalający na użycie muLinuksa jako dyskietki awaryjnej. Jako edytor służy elvis - miniaturowy klon vi oraz ae (znajdujący się na dyskietce z X11).

Kieszonkowy Linux
W zastępstwie systemowego podręcznika man na głównej dyskietce znalazło się polecenie help, prawdziwe man-pages można znaleźć na dyskietce GCC.

Jest wreszcie część rozrywkowa: kilka prostych gier i programów muzycznych do odtwarzania CD, plików wav i mp3 oraz nagrywania i generowania plików.wav.

Spośród innych dyskietkowych linuksów muLinux wyróżnia polecenie clone. Pozwala ono na zainstalowanie systemu na partycji dosowej, jako systemu loop lub UMSDOS (bez wydzielania dodatkowej partycji Linuksa - opcja przewidziana zwłaszcza do wykorzystania w cudzych komputerach) lub ext2.

Jeśli zainstalujesz muLinux na partycji UMSDOS, to system będzie się uruchamiał znacznie szybciej niż z dyskietek. Minimalny obsługiwany procesor to 386, koprocesor nie jest wymagany. Obsługiwane są niektóre modele Sound Blastera oraz - co ciekawe - PC-Speaker, czego nie potrafi standardowo zwykły Linux. Obsługiwana jest mysz i karty sieciowe: 3Com, WD8003 i 8013, SMC-ultra, ne1000/2000/2000 PCI. X-serwer obsługuje jedynie 16-kolorowy tryb VGA.

Instalacja

Po rozpakowaniu pliku mulinux-xxx.tgz, zawierającego ostatnią wersję dyskietki bazowej i narzędzi do tworzenia muLinuksa, oraz po skopiowaniu do powstałego katalogu plików X11.tgz i EXT.tgz uruchom w Linuksie polecenie ./mu -i. Uruchamia ono skrypt zapisujący muLinux na dyskietki. Po wybraniu opcji 1 (czyli utworzenia standardowej 1.7 MB dyskietki startowej, można też zapisać ją na dwóch dyskietkach 1.7, 1.44 lub dowolnej kombinacji obu tych formatów). Uwaga: możliwa jest też instalacja z systemu DOS/Windows, jednak zaleca się tworzyć dyskietki z poziomu Linuksa.

Start muLinuksa wymaga przebicia się przez niezliczone pytania o konfigurację komputera, potrzebne usługi i posiadane rozszerzenia. Na szczęście można zapisać na dyskietce wiele profili przeznaczonych do różnych komputerów lub zastosowań i pominąć wszystkie te pytania w trakcie następnego uruchomienia w tym samym komputerze. X-Window uruchamiasz poleceniem startx (w trybie 640x480 i 16-bitów) zarówno z fvwm95, jak i z AfterStep działa całkiem sprawnie. Prawidłowo też działa poczta wychodząca oraz program fetchmail. muLinux będzie z pewnością znakomitym wyborem wszędzie tam, gdzie nie można użyć zwykłego Linuksa.

Pocket Linux

http://pocket-linux.coven.vmh.net

Kieszonkowy Linux
Jest to jednodyskietkowa dystrybucja Linuksa, a co ciekawsze - jej autorem jest Polak, Paweł Więcek. W związku z tym Pocket Linux jest znakomicie przystosowany do polskich warunków - przede wszystkim został domyślnie skonfigurowany do łączenia się z Internetem przez numer dostępowy TP S.A, udostępnia polskie czcionki i mapowanie klawiatury!

Zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy w sieci - przeglądarkę WWW Lynx, SSH (Secure Shell) do bezpiecznego nawiązywania połączeń ze zdalnymi serwerami, obsługuje pobieranie adresu IP z serwera DHCP (bootp), motowanie zdalnych systemów plików przez NFS (Network Filesystem), programy ftp, telnet, vi i mtr (diagnostyka sieci).

Instalacja

Należy utworzyć dyskietkę startową, używając pliku image-x.xx.bin i uruchomić z niej komputer.