Kilka linii obrony

Firmy muszą coraz bardziej intensywnie myśleć, jak chronić swoje zasoby informacji.

Firmy muszą coraz bardziej intensywnie myśleć, jak chronić swoje zasoby informacji.

Zatrudnienie w służbach zabezpieczenia

Zatrudnienie w służbach zabezpieczenia

Steve Hunt, wiceprezes ds. badań w Giga Information Group, jest zdania, że działy IT winny dążyć do zwiększenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych. Giga wskazuje siedem praktyk, które firmy powinny zastosować przy opracowywaniu swoich strategii bezpieczeństwa. Konkretne liczby niekoniecznie muszą pasować do każdej organizacji, ale poruszone zagadnienia występują w każdej z nich.

Najlepsze praktyki

Standaryzuj sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu ograniczysz zatrudnienie i zwiększysz wydajność pracowników. Zmniejszenie liczby niepasujących do siebie systemów operacyjnych i aplikacji przekłada się na mniejszą liczbę pracowników i usprawnienie procesów. Co kwartał sprawdzaj funkcje zabezpieczające. Zdefiniuj miary poprawy sytuacji, określ punkt wyjścia, a następnie konsekwentnie stosuj przyjęte miary do oceny czynionych postępów.

Dobieraj miary odzwierciedlające różne punkty widzenia. Patrz na sprawy z punktu widzenia klienta (świadomość i komunikacja), działalności firmy (wsparcie techniczne, polityka), innowacyjności (umiejętności, kształcenie), funkcji uczenia się, a także pod kątem finansów (alokacja funduszy, audyt).

Tłumaczenie: Andrzej Lewandowski