Klasyk bardziej "webski"

Pełna instalacja najnowszego Corela, na razie w wersji anglojęzycznej, zajmuje już 350 MB. W pakiecie otrzymujemy teraz dwie podstawowe aplikacje - CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT, a także narzędzia uzupełniające, Corel R.A.V.E (Real Animated Vector Effects), Corel Capture, CorelTRACE, Bitstream Font Navigator, Duplexing Wizard oraz Service Bureau Profiler.

Obecna wersja wersja została zoptymalizowana do Windows XP - ustawienia i ścieżki do dokumentów są dostosowane do profilu użytkownika. Uwzględnione są też różne poziomy uprawnień. W konsekwencji duży nacisk położono także na personalizację ustawień, co oszczędza żmudnego budowania środowiska - dotyczy ona wielu narzędzi, jak menu, skrzynki i czy pasek stanu. Przestrzeń roboczą można eksportować, współdzielić z innymi osobami czy wysyłać pocztą elektroniczną.

Udoskonalono integrację narzędzi Corela - aplikacje są do siebie bliźniaczo podobne, a przenoszenie obrazów między Draw i Photo-Paint jest zupełnie bezproblemowe. Warto podkreślić, że CDGS obsługuje obecnie około 100 formatów, w tym JPEG2000, Macromedia Flash, zaś webmasterom przyda się możliwość eksportowania plików w formacie Scalable Vector Graphics (SVG), czyli technice "tekstowego" definiowania obrazów w dokumentach HTML na bazie XML. Zestaw standardów uzupełnia Portable Document Format.

Z nowości warto zwrócić uwagę na lepszą obsługę symboli (wspólnych dla DRAW i RAVE), pozwalającą na wielokrotne wykorzystywanie raz zdefiniowanych obiektów, co zmniejsza wielkość plików. Symbolami zarządza zrekonstruowany Library Docker.

W DRAW dostępne są nowe, wrażliwe na nacisk pędzle Smudge (rozmazywanie) i Roughen (chropowatość), wygodne podczas pracy z tabletem. W narzędziach rysunkowych pojawiła się technika 3-point, dotycząca elips, prostokątów i krzywych, pozwalająca wykreślić linię bazową i swobodnymi ruchami myszy dopasować wysokość figury. Tworzenie skomplikowanych obiektów ułatwi udoskonalona technika Polyline, łącząca rozmaite tryby swobodnego kreślenia, oraz Pen, poprawiająca dokładność rysowania. Wzbogacono też tworzenie napisów, jednak w dostarczonej anglojęzycznej wersji programu ignorowana jest polska strona kodowa - ani nie można wprowadzić polskich liter z klawiatury, ani skopiować tekstu z zewnątrz. Brakuje po prostu skryptu środkowoeuropejskiego. Korzystną zmianą w DRAW jest wreszcie udoskonalona technika plasowania obiektów na rysunku - użytkownik może wybrać domyślny obszar przyciągania do siatki.

PHOTO-PAINT ma zrekonstruowany, estetycznie wyglądający interfejs aplikacji, z nieco inaczej ułożonymi narzędziami. Miłośnicy fotografii otrzymali nowe narzędzie do usuwania efektu czerwonych oczu, pracujące w trybach RGB i CMYK. Wygodniejsze jest teraz wycinanie fragmentów obrazu za pomocą narzędzia Cutout, co odbywa się w specjalnym oknie. Webmasterzy zyskali wiele udoskonalonych narzędzi do tworzenia grafiki dla serwisów internetowych - cięcie obrazu i tworzenie definicji tabeli z fragmentami oryginalnej grafiki i podpiętymi adresami, tzw. rollovers, czyli obrazki jako przyciski z adresami internetowymi reagujące na kliknięcie, ulepszoną optymalizację grafik internetowych, obsługę formatu JPEG2000. Poprawione też zostało łączenie obrazów uzyskanych ze skanera czy fotograficznego w jedną panoramę. Ulepszenia obejmują wreszcie poprawki w filtrach i efektach specjalnych.

Minimalne wymagania pakietu to: system Windows 98 lub nowszy, Pentium II 200 MHz i 64 MB RAM.