Klatka za klatką

VideoFramer to kolejny program do montażu wideo, który pokazuje, że nie zawsze duży znaczy lepszy.

VideoFramer to kolejny program do montażu wideo, który pokazuje, że nie zawsze duży znaczy lepszy.

Zrobiony na podobieństwo rozbudowanych pakietów edycji wideo, zawiera wszystkie podstawowe narzędzia, jest przejrzysty, a obsługuje się go intuicyjnie. Zwarty interfejs, ze wszystkimi oknami zadokowanymi na stałe, umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji. Na ekranie króluje linia montażowa z sześcioma ścieżkami: dwie do wideo, dwie do audio, jedna do efektów wizualnych i jedna do efektów dźwiękowych, co pozwala łatwiej realizować płynne, np. logarytmiczne przejścia pomiędzy dwiema ścieżkami audio. Pozostałe okna wyświetlają parametry projektu: metodę i stopień kompresji, wymiary, prędkość, jakość dźwięku oraz informacje o wybranym klipie. Bezpośredni dostęp zapewniony został także do repozytorium zaimportowanych plików i skromnej, na razie, biblioteki efektów i przejść.

Klatka za klatką
W celu usprawnienia edycji wprowadzono opcję Smart editing, która dzięki regulacji skali linii montażowej pozwala precyzyjnie dopasowywać poszczególne elementy projektu - odpowiednie narzędzia są przywoływane automatycznie, w zależności od położenia kursora.

Materiał źródłowy stanowią najczęściej pliki, jednak program współpracuje także z kartą wideo, dzięki czemu można pobierać dane z urządzeń zewnętrznych. Po zakończeniu edycji warto skorzystać ze sprawnie działającej funkcji Preview, po czym projekt można już wyeksportować w formacie filmowym AVI z pełną kontrolą kompresji i jakości, w formatach animacyjnych FLI i FLC (tworzona jest wspólna paleta kolorów dla wszystkich klatek) oraz w postaci sekwencji plików JPG i BMP.