Klątwa całki inżynierskiej

Większość studentów kierunków inżynierskich trzech wyższych uczelni technicznych badanych w ramach Programu Edukacyjnego "ZainSTALuj się" uważa, że nie jest dobrze przygotowana od strony praktycznej do wykonywania zawodu.

Badanie przeprowadzone przez ArcelorMittal Poland S.A. oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Business for Society w ramach Programu Edukacyjnego "ZainSTALujsie.pl" objęło 980 studentów III, IV i V roku na Politechnice Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej.

Ponad połowa ankietowanych studentów zapytana o swoje przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy, udzieliła odpowiedzi "raczej tak" (57% ). Tylko 14% odpowiedziało "zdecydowanie tak". Blisko jedna czwarta twierdzi natomiast, że raczej nie jest przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Większość respondentów (81%) uważa jednak, że w przyszłej pracy będzie im brakować głownie wiedzy praktycznej. Porównywalne liczby odpowiedzi padały przy braku wiedzy specjalistycznej i znajomości języków obcych (odpowiednio 29% i 20%). 70% przyszłych inżynierów umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu nabywa poprzez udział w bezpłatnych praktykach. Na Politechnice Krakowskiej jest to 6 tygodni, na AGH od 2 do 9 tygodni, a na Politechnice Śląskiej są to minimalnie 4 tygodnie. To zdaniem autorów badania i studentów za mało, ale niewielu respondentów szuka dodatkowych źródeł pogłębienia doświadczenia. Zaledwie 14% wzięło udział w programach stażowych. Prawie połowa respondentów (48%) jako dodatkową inwestycję w swoja przyszłą karierę traktuje naukę języków obcych i uczęszcza na dodatkowe kursy językowe.

Udział w szkoleniach oferowanych przez uczelnie deklaruje 40% studentów. Poświęcone są one najczęściej pisaniu CV i listu motywacyjnego oraz rozwojowi osobistemu (odpowiednio 26% i 21%). Niemal tyle samo (41%), jako miejsce doskonalenia swoich kompetencji wybiera organizacje studenckie i koła naukowe.

Większość studentów dokonała świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Aż 42% respondentów zadeklarowało, że przy wyborze uczelni wyższej kierowało się głównie swoimi zainteresowaniami. Tylko 8% przyznało, że to przypadek odegrał kluczową rolę przy wyborze studiów. 13% badanych dostrzegło niedostatek inżynierów na rynku pracy, a 17% - liczyło na wysokie zarobki. 16% skusił prestiż uczelni, natomiast 4% - kontynuuje tradycje rodzinne.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: