Klawiatura powie Ci, kim jesteś

Naukowcy z niemieckiego uniwersytetu w Regensburgu opracowali psychometryczną metodę identyfikacji użytkownika na podstawie sposobu, w jaki pisze on na komputerowej klawiaturze. Metoda nazwana PSYLock wykorzystuje fakt, iż każdy użytkownik pisze na klawiaturze w specyficzny dla siebie sposób.

Indywidualne zachowanie użytkownika podczas pisania określają m.in. takie parametry jak dynamika i tempo pisania, prawo- bądź leworęczność, ułożenie dłoni i palców na klawiaturze. Zdaniem badaczy z Regensburga, wartości te można zmierzyć za pomocą standardowego sprzętu komputerowego.

Twórcy technologii uważają, że PSYLock ma kilka przewag nad zwykłymi technikami biometrycznej autoryzacji użytkowników, a są to m.in.:

- możliwość pracy ze standardowymi klawiaturami,

- możliwość dostosowania na potrzeby różnych mechanizmów zabezpieczeń

- sposób korzystania z klawiatury jest ważną cechą indywidualną każdego użytkownika, której nie można skopiować

- poziom zabezpieczeń zależy od długości wpisanej próbki tekstu (można więc ustawiać kilka różnych poziomów zabezpieczeń dla różnych aplikacji - podobnie ma się rzecz np. w przypadku technik rozpoznawania głosu).

PSYLock może, zdaniem twórców, znaleźć zastosowanie np. w systemach zabezpieczeń dostępu do sieci komputerowych oraz danych i aplikacji; jako dodatek lub/i zamiennik haseł, jako działająca w tle metoda autoryzacji (np. poczty elektronicznej), w bankowości elektronicznej, pracy zdalnej i podpisach cyfrowych.

Więcej informacji: strona projektu PSYLock


Zobacz również