Klawiatura w twoim Mac'u nie pozwala wprowadzać niektórych liter?

Twój komputer Mac nie nie pozwala na wprowadzenie liter U, I, O, J, K, L i M? Problemem są pozostałości po klawiszu Num Lock w systemie macOS.


Klawiatura w twoim Mac'u nie pozwala wprowadzać niektórych liter?

Klawiatura w nowym MacBook'u Pro z 2018 roku

Źródło: macworld

Czy kiedykolwiek miałeś problem ze swoim komputerem Mac, który nie pozwalał na wpisanie znaków - 7, 8, 9, U, I, O, J, K, L, M, a czasami również innych? Odpowiedzialna za to jest prawdopodobnie funkcja dostępności Mouse Keys (klawisze myszy), która naśladuje stare klawiatury znane jeszcze z pierwszych komputerów IBM.

Num Lock i jego historia

Klawiatury komputerowe wywodzą się z maszyn do pisania i kalkulatorów mechanicznych i nadal posiadają zaszyte funkcje z tamtych czasów. Większość z nich ignorujemy podczas codziennej pracy z naszym komputerem. Klawisz Shift pierwotnie odznaczał podniesienie pasków w maszynie do pisania.

Klawisz Num Lock pojawił się, gdy urządzenia cyfrowe zaczęły wypierać starsze mechaniczne sprzęty. Niektóre komputery nie miały oddzielnych klawiszy strzałek, ale posiadały klawiaturę mechaniczną do szybkiego wprowadzania liczb. Klawisz Num Lock powodował zmianę funkcjonalności - klawiatura numeryczna zaczynała działać jako klawisze strzałek, aby przesuwać kursor na ekranie komputera w czasach, gdy nie używano jeszcze do tego myszek.

Klawiatura w twoim Mac'u nie pozwala wprowadzać niektórych liter?

Stara klawiatura IBM z wydzieloną częścią numeryczną i zaznaczonymi na niej strzałkami

Źródło: macworld

W niektórych nowszych komputerach PC i Mac Num Lock spełniał inną funkcję. Gdy zrezygnowano ze stosowania klawiatury numerycznej, aby zaoszczędzić miejsce wprowadzono możliwość zamiany części klawiatury w klawiaturę numeryczną. Za aktywację tej funkcji odpowiadał klawisz Num Lock lub inna kombinacja klwiszy.

Układ tej wirtualnej klawiatury opierał się na zestawie czterech klawiszy zaczynając od 7, 8, 9, 0 i przechodząc w dół w trzech wierszach do M.

W przypadku Apple za aktywację funkcji odpowiadał klawisz F6, jednak firma w 2008 roku wycofała się ze stosowania tej funkcji. Niektóre komputery Apple obsługują jeszcze tę funkcję w systemie Windows zainstalowanym za pomocą narzędzia Boot Camp. Niezależni deweloperzy tworzyli aplikacje przywracające możliwość mapowania klawiszy, lecz z czasem większość użytkowników zapomniała o tym sposobie wprowadzania danych.

Klawiatura w twoim Mac'u nie pozwala wprowadzać niektórych liter?

Klawiatura w starym laptopie Apple PowerBook

Źródło: macworld

Mouse Key w nowych wersjach macOS

Apple nadal pozwala wrócić do dawnych czasów wraz z funkcją dostępności zaimplementowaną w systemie macOS zwaną Mouse Key (klawisze myszy). Po włączeniu funkcji Klawisze myszy w preferencjach systemowych, ustawieniach dostępności w sekcji mysz i gładzik, klawisze na klawiaturze pozwalają na sterowanie kursorem po przekątnej, w lewo, w prawo, w górę i w dół. Aby kliknąć myszką, naciśnij 5; aby kliknąć i przytrzymać, naciśnij 0; aby zwolnić, naciśnij kropkę na klawiaturze.

Klawiatura w twoim Mac'u nie pozwala wprowadzać niektórych liter?

Schemat przedstawiający działanie funkcji Mouse Key

Źródło: macworld

Funkcja klawisze myszy zmienia mapowanie klawiatury, aby zapewnić możliwość sterowania kursorem za jej pomocą. Mouse Key używa dokładnie tych samych klawiszy, co funkcja Num Lock w starych komputerach IBM.

Czasami podłączenie klawiatury firmy innej niż Apple powoduje włączenie funkcji klawisze myszy bez informowania użytkownika. Dzieje się to sporadycznie, ale zdarzają się takie przypadki. W takiej sytuacji nawet podłączenie oryginalnej klawiatury firmy Apple nie wyłącza automatycznie funkcji Mouse Key, a użytkownik może myśleć, że jego system operacyjny "zwariował".