Klęska zjednoczenia

Zjednoczenie państw niemieckich jest z ekonomicznego punktu widzenia klęską - uważa szef instytutu badawczego Ifo.

Słowa te padły podczas telewizyjnego wywiadu, jakiego szef Ifo, Hans-Werner Sinn udzielił regionalnej telewizji wschodnioniemieckiej MDR. Jego zdaniem, od czasu zburzenia muru berlińskiego rozwój gospodarczy części wschodniej przebiegał według scenariusza gorszego i bardziej katastroficznego niż mogliby to przypuszczać najwięksi pesymiści. Prezes Ifo uważa, że płace w dawnym NRD powinny zostać obniżone, tak, aby region mógł konkurować z pozostałymi krajami Europy Wschodniej. A dokładnie - powinny ulokować się gdzieś pomiędzy poziomem płac w Polsce i w Niemczech Zachodnich.

Mimo transferu ogromnych środków z zachodu Niemiec do części wschodniej, na przestrzeni ostatnich 13 lat, luka ekonomiczna pomiędzy obiema częściami nie zmniejszyła się, podczas gdy bezrobocie w dawnym NRD jest dwukrotnie wyższe niż wśród mieszkańców dawnego RFN.


Zobacz również