Klient nasz pan

Firmy handlowe i usługowe zajmujące się sprzedażą detaliczną coraz szybciej i rzetelniej odpowiadają na zapytania klientów przesyłane przez Internet, ale wciąż zaniedbują kwestie związane z ochroną prywatności – wynika z badań przeprowadzonych Customer Respect Group.

Badanie tego typu prowadzone jest dwa razy do roku: zimą i latem. Po opublikowaniu letnich wyników wyraźnie widać, że nastąpiło znaczące polepszenie relacji sprzedawca-klient online w porównaniu z zimowymi analizami. Z poprzedniego badania wynika, że 37% firm w ogóle nie odpowiadało na zapytania przesyłane przez Internet, podczas gdy obecne dane wskazują, że liczba pozostawionych bez odpowiedzi listów spadła do 25%.

Podczas badania przeprowadzany jest również wśród 500 największych firm amerykańskich ranking na najlepszą obsługę internetową klienta. Przedsiębiorstwa oceniane są w 25 kategoriach, m.in. pod względem tego, w jaki sposób przetwarzają dane osobowe klientów, jaki jest ich stosunek do konsumenta oraz jaka jest nawigacja serwisu internetowego. W letnim rankingu wyłoniono 4 zwycięzców: firmy Lowe, The Gap, Target oraz Circuit City.

Badania wykazały, że internetowi klienci traktowani są z coraz większym szacunkiem. Jednocześnie twórcy raportu zaznaczyli, że przedsiębiorstwa powinny zwrócić większą uwagę na to, w jaki sposób operują konsumenckimi danymi osobowymi. Powinny również wzmóc systemy ochrony tych danych.